Aanslag gemeentebelastingen

SVHW stuurt namens de gemeente de aanslagen gemeentelijke belastingen. De aanslag heeft u in de week van 19 februari ontvangen.

U krijgt één aanslag voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting. Het geld wordt besteed aan een schone, veilige en leefbare gemeente.

Mijn SVHW

In ‘Mijn SVHW’ op de website van SVHW kunt u gemakkelijk en veilig online alles rond uw gemeentebelastingen regelen. De website werkt ook op uw mobiele telefoon of tablet. U logt in met DigiD (inwoners) of eHerkenning (bedrijven).

WOZ-waarde

Voor de WOZ-waarde kijkt SVHW naar de marktwaarde van een pand op 1 januari vorig jaar (2023). Hiervoor wordt uw woning vergeleken met minimaal drie verkochte woningen in uw omgeving die erop lijken. Wilt u weten hoe SVHW uw WOZ-waarde heeft bepaald? U kunt uw taxatieverslag WOZ inzien via www.svhw.nl/taxatieverslag-raadplegen.

Bezwaar indienen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? U kunt tot zes weken na dagtekening van uw aanslagbiljet gratis bezwaar indienen bij SVHW. Pak uw subjectnummer en aanslagnummer erbij en ga naar www.svhw.nl/woz-waarde. Hier vindt u ook video’s met uitleg over hoe u bezwaar kunt maken.

Afvalstoffenheffing

U betaalt dit jaar voor de algemene (vaste) kosten voor 2024 én de variabele kosten voor 2023. De variabele kosten zijn de kosten voor het ophalen en verwerken van PMD+restafval. U betaalt voor de keren dat u een zak in een verzamelcontainer deponeert of een mini-container aanbiedt voor het legen ervan. Voor GFT (groente, fruit en tuinafval), papier en karton en glas geldt geen variabel tarief.

Kijk voor meer informatie over vaste en variabele tarieven op de pagina ‘Gemeentebelastingen‘. Of bekijk enkele rekenvoorbeelden met het vaste en variabele tarief.
Via ‘Mijn SVHW‘ kunt u zien hoe vaak u PMD+restafval hebt aangeboden.

Medisch afval

Heeft of veel onvermijdbaar medisch afval? Dan heeft u mogelijk recht op tegemoetkoming in de kosten. Kijk voor het aanvragen een regeling voor onvermijdbaar medisch afval www.svhw.nl/medisch-afval.

Gespreid betalen

Natuurlijk hoeft u het hele bedrag voor de gemeentebelastingen niet in één keer te betalen als u dat niet kunt of wilt. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag gebruik maakt van deze mogelijkheid. U leest hier meer over in de uitleg bij uw belastingaanslag. Of kijk op www.svhw.nl/betalen. Betaalt u op dit moment al in delen door automatische incasso? Dan geldt dit ook voor toekomstige aanslagen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentebelastingen niet betalen? U kunt dan vragen of u minder mag betalen met de regeling ‘kwijtschelding’. Ga hiervoor naar www.svhw.nl/kwijtschelding-aanvragen.
Als u automatische kwijtschelding krijgt, dan staat dit op uw aanslagbiljet. U hoeft dan verder niets te doen. Krijgt u geen automatische kwijtschelding? Dan kunt u opnieuw kwijtschelding aanvragen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de belastingaanslag? SVHW is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73. Of stuur een bericht via www.svhw.nl/contact.