Proces en criteria voor de keuze van de locatie(s) flexwoningen

Kenmerk 008360
Onderwerp Proces en criteria voor de keuze van de locatie(s) flexwoningen
Samenvatting Met een beroep op de Wet open overheid zijn alle documenten opgevraagd die betrekking hebben op het proces tot voorbereiding en totstandkoming van de keuze van de locaties voor flexwoningen binnen de gemeente. Bij de afhandeling van het Woo-verzoek is de gemeente in eerste instantie abusievelijk uitgegaan van een andere vraagstelling. De gemeente heeft dan ook naast het Woo-besluit van 25 juli 2023 het aanvullende Woo-besluit van 10 augustus 2023 genomen.
Termijnoverschrijding Nee
Publicatiedatum 30 augustus 2023
Ontvangstdatum 13 juli 2023
Besluitdatum 10 augustus 2023
Thema's Hoofdthema: Huisvesting
Bijlage informatieverzoek Woo-verzoek-geanonimiseerd.pdf
Bijlage inventarisatielijst Inventarisatielijst.pdf
Bijlage besluit Aanvullende-Woo-besluit-geanonimiseerd.pdf
Bijlagen

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.