Rhoonse Stort

De Rhoonse Stort heeft een nieuwe, natuurvriendelijke invulling.

Sanering

De bodem van de voormalige stortplaats langs de Oude Maas is in 2019 gesaneerd. Inmiddels is het gebied beplant en zijn er recreatiemogelijkheden. De Rhoonse Stort sluit nu als natuurgebied mooi aan op de naastgelegen Rhoonse Grienden en het binnendijkse polderlandschap. Het gebied van ca. 1.300 m lang en 50 m breed is ingericht met zoveel mogelijk streekeigen natuur, met afwisselend grasland, delen struweel en houtrillen. Door de parkachtige strook slingert een wandelpad met wisselende vergezichten op het griend en op de Zegenpolder.

Geen bomen

Omdat er alleen een sanering is gedaan op de toplaag, is bomenplant niet mogelijk. Er is wel 4172 m2 aan struiken (2780 stuks) aangeplant, verschillende soorten die van nature in deze omgeving voorkomen. Streekeigen struiken trekken enorm veel insecten aan die leven van de bladeren, knoppen en bloemen. Dit trekt dan weer allerlei insecteneters aan, zoals vogels en vleermuizen. Ook leveren de struiken beschutting en schuil- en broedgelegenheid.

Houtrillen markeren doorgebroken dijken tijdens de Watersnoodramp van 1953

Ontwerp

In 2018 diende de Vereniging Carnisse Grienden een ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Rhoonse Stort in. Ecoloog Niels Godijn van Vereniging Carnisse Grienden deelde zijn ecologische kennis bij het opstellen van het plan.
Niels Godijn: “Als vereniging staan wij onder meer voor het behoud en de versterking van de oevers van de Oude Maas, onderdeel van het Europees beschermde Natura 2000 netwerk. Vanuit dat perspectief is natuurkwaliteit in het ontwerp leidend geweest, zodat het terrein geschikt wordt als leefgebied voor planten en dieren.”