Starterslening

Als je voor de eerste keer een woning wilt kopen en de financiering niet rond krijgt vanwege de hoogte van de hypotheek, dan kun je in sommige gevallen een starterslening krijgen. De starterslening is een aanvullende lening op je hypotheek. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en je maximale hypotheek.

Er zijn voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om voor een starterslening in aanmerking te komen. Zo bepalen wij de maximale hoofdsom van de Starterslening. Je komt in aanmerking voor een Starterslening wanneer:

 • je in Albrandswaard verblijfsgerechtigd bent en woont of werkt (met een arbeidscontract van minimaal 18 uur per week voor de duur van minimaal 1 jaar)
 • je niet eerder (mede)eigenaar bent geweest van een koopwoning
 • je op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal 1 jaar inwonend bent bij (pleeg)ouders
 • je de woning zelf gaat bewonen.

De Starterslening is van toepassing op alle bestaande- en nieuwbouwwoningen in de gemeente Albrandswaard, waarvan de totale verwervingskosten niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de geldende actuele NHG normen. Onder verwervingskosten vallen ook meerwerk- en verbouwingskosten.

De Starterslening wordt toegekend onder de bepalingen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voor je eerste hypotheek gelden ook enkele voorwaarden.

Wat is de hoogte van de starterslening?

De hoogte van de Starterslening hangt af van:

 • je inkomen;
 • je eigen vermogen.

De Starterslening is maximaal 20% van de totale kosten om een woning aan te kopen. De aankoopkosten bestaan naast de koopsom uit onder andere de overdrachtsbelasting (bestaand huis) en financieringskosten, eventueel meerwerk en rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis). Het maximumbedrag per Starterslening bedraagt € 35.000,00.

Je hebt een huis gevonden die je graag wilt kopen. Het huis is een koophuis dat voor de Starterslening in aanmerking komt. Een hypotheekadviseur kan je vertellen welk bedrag je kan lenen en wat het je precies per maand gaat kosten. Hij kan je ook informeren over de Starterslening. Je tekent een voorlopig koopcontract onder voorbehoud dat de financiering rondkomt. Daarna vraag je bij de gemeente een Starterslening aan.

 • De totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een bank van jouw keuze en een Starterslening die je afsluit bij de SVn.
 • De eerste 3 jaar is de Starterslening renteloos en aflossingsvrij.
 • Na het derde jaar van de looptijd wordt je rente en aflossing vernieuwd.
 • Op verzoek vindt na 3, 6, 10 en 15 jaar een hertoetsing van je inkomen plaats. Als dan blijkt dat jouw financiële draagkracht niet (voldoende) is gestegen, dan worden rente en aflossing aan jouw situatie aangepast volgens de uitvoeringsregels van de gemeente.
 • Je kan altijd kosteloos extra aflossingen doen op je Starterslening.
 • Bij de verkoop van de woning los je de Starterslening volledig af.

 • Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de starterslening aan via het aanvraagformulier.
 • Na uw aanvraag controleren wij uw gegevens aan de eisen uit de Verordening.
 • Wanneer u een kopie van het voorlopig koopcontract opstuurt, toetsen we ook deze gegevens aan de eisen uit de verordening.

Als wij zien dat u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u de starterslening aanvragen via de website van SVn.

 • SVn voert de financiële toets uit die bepaalt of u daadwerkelijk de lening kunt krijgen. Als u niet in aanmerking komt, krijgt u een afwijzingsbrief van SVn.
 • SVn bepaalt hoe hoog je starterslening wordt. Dit is inclusief bijkomende kosten, zoals afsluitkosten en borgtochtprovisie Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG). Hiervan ontvangt u een offerte.

Neem contact op met mevrouw H. Habib via telefoonnummer (010) 506 11 11 of stuur een e-mail naar startersleningen@albrandswaard.nl.

Of kijk op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Of bel SVn via telefoonnummer 033 253 94 36.