Collectevergunning

Wilt u een inzameling houden van geld of goederen? Of wilt u leden of donateurs werven? Vraag dan een collectevergunning bij ons aan. Zowel voor huis-aan-huis, als in openbaar gebied. U reserveert dan een collecteweek. U hoeft geen vergunning aan te vragen als u een landelijke reservering heeft bij het Centraal Bureau Fondsenwerving.

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Aanvragen collectevergunning

Organisaties die niet in het landelijke collecterooster van het CBF staan kunnen een vergunning aanvragen.

  • U bent in het bezit van het CBF-keurmerk (of u kunt aantonen dat u een aanvraag hiervoor heeft gedaan).
  • U kunt alleen collecteren of inzamelen in weken waarin nog geen collecte- of inzamelingsactie wordt gehouden. Bekijk hiervoor het collecterooster.
  • U kunt een vergunning aanvragen voor een vrije periode van hooguit 1 week.
  • U mag 1 vergunning per jaar aanvragen.

Keurmerk

Om een vergunning aan te vragen moet u het CBF-keurmerk De Erkenning hebben (of een bewijs dat u dit heeft aangevraagd). Dit keurmerk is het enige officiële keurmerk van goede doelen in Nederland. Vrijwel ieder goed doel dat zich inzet voor anderen en hiervoor fondsen werft, kan dit keurmerk krijgen. Ook kleine of net opgerichte goede doelen.

Let op: Een registratie bij de Belastingdienst in het ANBI-register is géén officieel keurmerk.

  • Vul het aanvraagformulier in. U logt in met DigiD (als particulier) of met eHerkenning (als organisatie).
  • Kijk eerst in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Zodra wij een vergunning hebben verleend voor een collecteperiode, is deze periode bezet. In die periode kan een andere organisatie niet collecteren.
  • Collecteren mag op maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur in de toegewezen week.

  • Wij nemen binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. U ontvangt een goedkeuring of afwijzing per post op het door u opgegeven adres.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Neem contact met ons op via het contactformulier.