Stappenplan bouwen of verbouwen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis? Of wilt u een winkel of een bedrijf starten in een pand? Lees onderstaand stappenplan goed door.

Controleer eerst of een vergunning nodig is. Doe hiervoor de vergunningencheck op de website Omgevingsloket. Als voor uw plan geen vergunning nodig is, kunt u meteen aan de slag. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Kijk voor meer informatie over vergunningsvrij bouwen op de website van de Rijksoverheid:

Komt u er niet uit? Ga dan naar stap 4. Of kijk op de website Helpdesk bouwregels.

Controleer op de website Ruimtelijkeplannen.nl of uw plan past binnen de regels van het bestemmingsplan. Vul het adres in en vervolgens krijgt u de planregels te zien die voor dat adres van toepassing zijn. Komt u er niet uit? Ga dan naar stap 4.

In sommige gevallen geldt voor een locatie ook een (gebieds)visie of een beeldkwaliteitsplan waar rekening mee moet worden gehouden. Bekijk het overzicht met de plannen. Komt u er niet uit? Ga dan naar stap 4.

Geeft het bestemmingsplan aan dat er een vergunning nodig is, dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan of wilt u het zeker weten? Stuur dan een e-mail met uw vragen naar via wabo@bar-organisatie.nl. De gemeente beoordeelt of het kan en wat er nodig is om uw plan uit te voeren. Dit kost €48,50. Let op! Deze stap is niet verplicht, maar geeft u inzicht of uw plan kansrijk is.

Soms moet het bestemmingsplan aangepast worden om uw plan te kunnen realiseren. Er zijn drie opties, zie 1, 2 en 3. Aan stap 2 en 3 zijn hoge kosten verbonden, omdat de gemeente wettelijk verplicht is om alle kosten aan de initiatiefnemer door te berekenen. Het doorlopen van stap 1 duurt 8 weken, eventueel verlengd met 6 weken. Stap 2 en 3 duren ongeveer een jaar. Let op! De gemeente kan in bepaalde gevallen gemotiveerd besluiten om geen medewerking te verlenen aan een vergunning.

1. kruimelgevallen of een binnenplanse afwijking

Het gaat hier om relatief eenvoudige ingrepen. In het bestemmingsplan staan de regels over een binnenplanse afwijking. Lees meer over de kruimelgevallenregeling op de website van Kenniscentrum InfoMil.

2. omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing

Zie stap 6. Bekijk op de website van Kenniscentrum InfoMil de stappen die u doorloopt bij een uitgebreide procedure met ruimtelijke onderbouwing.

3. bestemmingsplan aanpassen

In het kader van de nieuwe Omgevingswet spreken we niet meer over een bestemmingsplan, maar over een omgevingsplan. U moet daarom een omgevingsplan op te (laten) stellen. Kijk voor meer informatie op de website van de VNG.

Voor plannen die onder stap 2 of 3 vallen, wordt een ‘marktinitiatieven procedure’ opgestart. Hiervoor moet u uw ideeën op papier zetten. Geef voldoende informatie zodat wij globaal kunnen beoordelen of uw plannen haalbaar zijn. Vermeld ook uw persoonlijke gegevens en BSN of KVK nummer. Na een eerste ambtelijke check wordt het plan voorgelegd aan de betrokken wethouder. Bij instemming volgt een startgesprek en moet u startleges €2.200,- (prijspeil 2020) betalen. Er wordt een collegevoorstel gemaakt en meestal volgt een beeldvormende presentatie tijdens een vergadering van de raad. Tijdens deze vergadering kunt u uw ideeën presenteren. Het advies is om in dit stadium al een idee te hebben van het draagvlak in de omgeving. Bij een positief signaal kan een startovereenkomst worden opgesteld dat weer aan de raad wordt voorgelegd. U kunt uw plan verder uitwerken naar een definitief plan met een ruimtelijke onderbouwing. De gemeente stelt tegelijk een toetsingskader op waaraan het plan moet voldoen. Na het sluiten van een ontwikkelingsovereenkomst kan op basis van een raadsbesluit begonnen worden met de ruimtelijke procedure om het bestemmingsplan aan te passen. Aan dit traject zijn hoge kosten verbonden die via meerdere overeenkomsten in rekening worden gebracht.

Op uw initiatief, hoe werkt een bestemmingsplanwijziging?

U loopt misschien al lange tijd rond met een idee of een wens. Misschien heeft u eindelijk tijd vrij kunnen maken om uw woning uit te bouwen of droomt u al jaren van een eigen pand voor uw bedrijf. Als gemeente ondersteunen we u bij het ontwikkelen van uw plan, wanneer dit niet binnen het bestaande bestemmingsplan past. U kunt hiervoor het boekje ‘op uw initiatief’ opvragen. U leest hierin wat u van de gemeente mag verwachten. Als gemeente maken we ook graag duidelijk wat wij van u verwachten. Want alle partijen zijn gebaat bij duidelijkheid, kwaliteit en een plan dat rekening houdt met zowel uw eigen wensen als die van anderen. Na het lezen van dit boekje weet u:

  • Hoe u uw plan concreet maakt.
  • Hoe u uw plan indient.
  • Wat er op uw pad komt na het indienen van uw plan.

Meer informatie

U kunt het boekje ‘op uw initiatief’ opvragen bij Marco de Brabander via telefoon (010) 506 11 11. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco de Brabander.

Na het doorlopen van de marktinitiatieven procedure kunt u een definitieve ruimtelijke onderbouwing of een nieuw omgevingsplan laten opstellen. Hier horen verplichte onderzoeken bij zoals onder andere archeologie, milieu, geluid, flora en fauna. Ook moet u tijdig alle betrokken partijen betrekken, zodat uw initiatief zoveel mogelijk draagvlak heeft. Dit wordt participatie genoemd. Er zijn bedrijven die u hierbij kunnen helpen. Vraag vooraf altijd een offerte aan. Hierna volgt de officiële ruimtelijke ordening procedure om het omgevingsplan vast te laten stellen.