Planschade

Planschade ontstaat als een woning of ander gebouw minder waard wordt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van nieuwe woningen, een weg of een brug. Hierdoor kan bijvoorbeeld de waarde van uw woning verminderen. U kunt een vergoeding (tegemoetkoming) aanvragen voor planschade.

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning

Planschadevergoeding aanvragen

 • Vul het formulier ‘Planschadevergoeding aanvragen’ in.
 • Vraag de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.
 • Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens:
  • waarom u een tegemoetkoming vraagt
  • hoeveel tegemoetkoming u wilt
  • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
  • een omschrijving van de schade
  • het schadebedrag
  • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
  • uw bankrekeningnummer

 • Er is schade vanwege een planologische maatregel (zoals een bestemmingsplan).
 • Uw eigendom is in waarde gedaald.
 • U kon de schade niet voorzien toen u de woning kocht.
 • Uw aanvraag moet binnen 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden, ingediend zijn om recht te kunnen hebben op een tegemoetkoming in planschade.
 • Uw schade is niet al op een andere wijze vergoed, bijvoorbeeld door onteigening of een (grond)overeenkomst met de gemeente.
 • Het gaat om flinke schade, in ieder geval meer dan 2% van de waarde van uw woning.

U krijgt geen tegemoetkoming als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of sprake was van onteigening. Ook krijgt u geen planschade als u tijdens de koop van uw woning op de hoogte had kunnen of moeten zijn van veranderingen in uw omgeving of als de veranderingen in de lijn der verwachting liggen.

Planschade is geregeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Een planologische maatregel kan een nieuw bestemmingsplan of een ontheffing hiervan zijn. Zo kunnen in het bestemmingsplan de bouwmogelijkheden toenemen of juist afnemen. Of het gebruik kan veranderen, van bijvoorbeeld agrarisch gebruik naar wonen. Een paar voorbeelden:

 • het uitzicht vanuit uw woning verandert door de bouw van nieuwe woningen
 • naast uw woning komt een winkel of een restaurant
 • de functie of het gebruik van uw woning wordt anders of beperkt