Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen, verbouwen of te slopen? Dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Dit is één vergunning die geldt voor verschillende activiteiten. Soms is een omgevingsmelding voldoende of kunt u zonder vergunning aan de slag. Wilt u weten of voor uw (ver)bouwing een melding of vergunning nodig is? Doe hier de vergunningscheck!

Bij het bouwen van grotere bouwwerken heeft u daarnaast in sommige gevallen een private kwaliteitsborger nodig. Als uw plan in strijd is met de huidige omgevingsplannen, complex is en impact heeft op de omgevingen, houden we eerst een vooroverleg.

Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de manier van aanvragen veranderd. Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet.

 • Doe uw aanvraag of melding via het Omgevingsloket.
 • Doe dit zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen als dat nodig is.
 • Doe de melding uiterlijk 4 weken van tevoren. Vraag een vergunning uiterlijk 8 weken van tevoren aan.

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • uw DigiD (particulier) of eHerkenning (organisatie of bedrijf)
 • een plattegrond van het gebouw
 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk
 • tekeningen en plattegronden van hoe het er nu uitziet en hoe het er straks uit zal zien

Dit hangt af van uw situatie. U kunt verschillende dingen doen:

 • Doe de vergunningscheck bij het Omgevingsloket.
 • Bespreek uw plannen met een extern adviesbureau.
 • Kijk bij de helpdesk bouwregels.
 • Weet u dat u een vergunning nodig heeft, maar twijfelt u of u deze kunt krijgen? Dan kunt u een afspraak maken voor een Omgevingsoverleg. Wij geven u dan een principe-uitspraak/ concept omgevingsvergunning. Hiermee vertellen we of u een vergunning kunt krijgen. Het Omgevingsoverleg vraagt u aan via het Omgevingsloket of door een e-mail te sturen naar vth@albrandswaard.nl. Stuur zoveel mogelijk informatie mee. Bijvoorbeeld tekeningen of plattegronden van het gebied of gebouw, foto’s en een omschrijving. Aan het behandelen van een Omgevingsoverleg zijn kosten verbonden.

Doe de vergunningscheck om te kijken of u vergunningsvrij kunt (ver)bouwen. Of lees per onderwerp meer over vergunningsvrij bouwen:

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs ingegaan. Bouwt u een nieuwe woning, bedrijfspand of vakantiewoning? Dan heeft u waarschijnlijk een kwaliteitsborger nodig. Deze kwaliteitsborger toets de technische eisen die de wet aan uw gebouw stelt zoals de fundering, vloeren, isolatiewaarden en ventilatie. Weten wanneer je verplicht bent een kwaliteitsborger in te schakelen? U kunt dit nagaan door de vergunningscheck te doen.

In de meeste gevallen heeft u naast de kwaliteitsborger nog steeds vergunning nodig voor de niet technische aspecten van uw gebouw, zoals de locatie, afmetingen en uitstraling van het gebouw. Bij de behandeling van de vergunning zal altijd worden aangegeven of u een kwaliteitsborger nodig heeft. We raden echter aan om al in een vroeg stadium een kwaliteitsborger bij uw bouwplan te betrekken. Zo voorkomt u vertraging en weet u aan de voorkant waar uw bouwplan aan moet voldoen.

 • Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning moet u betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.
 • Alle kosten vindt u in het Omgevingsloket.

 • Na het indienen van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We controleren of uw aanvraag compleet is. Als we iets missen, krijgt u van ons een brief.
 • Bij een complete aanvraag kijken we of we uw aanvraag via de reguliere procedure (beoordeling binnen 8 weken) of de uitgebreide procedure (beoordeling binnen 6 maanden) gaan behandelen. Dit hangt onder andere af van:
  • de noodzaak tot een bestemmingsplanwijziging
  • of u een vergunning brandveilig gebruik nodig heeft
  • of het gaat om een rijksmonument
 • We toetsen uw aanvraag aan de regels.
 • Tijdens of na beoordeling laten wij u weten of u een omgevingsvergunning krijgt. Afhankelijk van de procedure duurt dit 8 weken of 6 maanden.
 • Mocht de beoordeling ons meer tijd kosten, dan laten wij u dit weten. De reguliere procedure van 8 weken mogen wij maximaal met 6 weken verlengen.
 • U krijgt een brief waarin staat of u de vergunning krijgt en welke kosten u moet betalen. Wij publiceren ons besluit ook op de website Officiële bekendmakingen.
 • Wij kunnen bepaalde eisen stellen aan de vergunning. Hier moet u zich aan houden.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.