Omgevingsplan aanpassen

In een omgevingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er gebouwd mag worden. De gemeente beslist wat er in een omgevingsplan komt te staan. Wilt u grond of gebouwen op een andere manier gebruiken dan in het omgevingsplan staat? U kunt ons vragen het omgevingsplan aan te passen. Dit doet u door een aanvraag in te dienen via het Omgevingsloket.

Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de manier van aanvragen veranderd. Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet.

Lees verder op de website van Informatiepunt Leefomgeving voor de procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan.