Commissie ruimtelijke kwaliteit

De Commissie ruimtelijke kwaliteit kijkt of uw bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of uw plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente. Heeft een bouwplan impact op de historische waarden binnen de gemeente? Bijvoorbeeld omdat het een monument is of in een beschermd dorpsgezicht ligt? Dan brengt de commissie één integraal advies uit over erfgoed én omgevingskwaliteit.

De Commissie ruimtelijke kwaliteit is een onafhankelijke commissie die goed kijkt hoe een gebouw er uit komt te zien en of het plan in de omgeving past. De commissie controleert onder andere het volgende:

  • hoe het gebouw eruit ziet na de bouw of verbouwing
  • welke materialen er gebruikt worden
  • of het plan bij de buurt past
  • of het plan bij andere plannen in de buurt past
  • of het plan aan de regels (de zogeheten welstandseisen) voldoet.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, sturen we deze soms door naar de Commissie ruimtelijke kwaliteit. Informatie die nodig is voor de commissie en onderdeel moet zijn van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning:

  • Tekeningen van de bouwplannen.
  • Een beschrijving hoe het gebouw eruit gaat zien. Beschrijf ook de materialen en kleuren.
  • Kleurenfoto’s van het gebouw en omgeving.

De commissie brengt advies uit. Op basis daarvan nemen we een beslissing over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dan hoort u meteen of de Commissie ruimtelijke kwaliteit uw plan heeft goedgekeurd.

De gemeente bepaalt voor welke gebieden er een beleid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit geldt. Dit beleid wordt ook wel welstandsbeleid genoemd. Het welstandsbeleid staat in de welstandsnota. Hierin staan beleidsregels met de welstandscriteria en welstandskaders die worden toegepast bij de beoordeling van bouw- of verbouwplannen. Bijvoorbeeld: de gemeente kan besluiten dat er alleen rode bakstenen worden gebruikt in een bepaalde wijk.