Bestemmingsplan aanpassen

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er gebouwd mag worden. De gemeente beslist wat er in een bestemmingsplan komt te staan. Wilt u grond of gebouwen op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? U kunt ons vragen het bestemmingsplan aan te passen.

U kunt ons vragen het bestemmingsplan te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u een winkel wil beginnen, maar het gebouw geen bedrijvenfunctie heeft. Of omdat u een weg wilt laten aanleggen. Dit gaat zo: U dient een conceptaanvraag in via het Omgevingsloket met de volgende stukken:

  • een situatietekening met een indeling van het bedrijventerrein
  • een ondernemingsplan van uw bedrijf:
    • aantal medewerkers
    • aantal gewenste parkeerplaatsen
    • aantal verkeersbewegingen naar/van het bedrijf voor goederen
  • bouwtekeningen van de bestaande situatie
  • bouwtekeningen van de nieuwe bouwplannen.

We kunnen het bestemmingsplan niet zomaar aanpassen. Andere mensen mogen er een mening over geven. Het ontwerpbestemmingsplan ligt daarom 6 weken ter inzage bij de gemeente. In die tijd kunnen mensen reageren. Daarna stelt de gemeente het binnen 12 weken vast.

We moeten een ontwerpbestemmingsplan altijd publiceren. Dit betekent dat u 6 weken de tijd heeft om het te bekijken en een mening te geven. Dit heet een ‘zienswijze indienen’. U doet dit schriftelijk. Daarna stellen we het bestemmingsplan binnen 12 weken vast. Bent u het er dan nog niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan.

Heeft u bouw- of verbouwplannen?

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis? Of wilt u een winkel of een bedrijf starten in een pand? Lees onderstaand stappenplan goed door. Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingsvergunning. Of bekijk het stappenplan Bouwen of verbouwen.