Asbest verwijderen

Als u asbest gaat verwijderen, moet u altijd eerst schriftelijk toestemming van de gemeente hebben. Ook wanneer u asbest laat verwijderen door een erkend bedrijf. U vraagt deze toestemming aan door een sloopmelding te doen in het Omgevingsloket.

Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de manier van aanvragen veranderd. Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet.

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket.

 • Doe de melding uiterlijk 5 werkdagen voor de start wanneer u het asbest zelf verwijdert.
 • Doe de melding uiterlijk 4 weken voor de start wanneer u het verwijderen door een bedrijf laat doen. Stuur in dit geval het asbestinventarisatierapport mee.
 • We controleren uw melding aan de wettelijke eisen.
 • U krijgt van de DCMR een bewijs van ontvangst van de sloopmelding.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht.

Op de website van Milieu Centraal kunt u meer informatie vinden over asbest, waar het in zit en hoe u het kunt herkennen.

Let op: Als u asbest wilt verwijderen, moet u altijd een sloopmelding doen. Ook als u asbest laat verwijderen door een bedrijf.

Deze materialen kunt u meestal zelf verwijderen:

 • Hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen. Hechtgebonden betekent dat de asbestvezels stevig in het materiaal vastzitten. Als het materiaal in goede staat is, en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er bijna geen vezels vrij. Goede voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn asbestcement golfplaten of vlakke platen die in goede staat zijn.
 • Asbesthoudende vloertegels en niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.
 • Totale hoeveelheid is minder dan 35 vierkante meter.

Kijk voor meer tips over zelf asbest verwijderen op de website van milieu Centraal.

U kunt uw asbest wegbrengen naar het afvalaanbiedstation. Hier zijn wel regels aan verbonden. Kijk hiervoor op de website van BAR-Afvalbeheer.

Niet zelf verwijderen:

 • Gespijkerde platen.
 • Dakleien (platte dakpannen).
 • Totale hoeveelheid is meer dan 35 vierkante meter.

Gaat het om materiaal dat u niet zelf kunt verwijderen of gaat het om materiaal waar de asbestvezels los kunnen komen? Schakel dan altijd een gecertificeerd bedrijf in. Op de website van website van Stichting Ascert vindt u een bedrijf bij u in de buurt.