Alcohol vrije zones

Het is niet overal toegestaan om in het openbaar alcohol te drinken. Een aantal gebieden in Albrandswaard zijn alcoholvrije zones.

Waar mag je geen alcohol gebruiken?

Het college heeft de volgende gebieden aangewezen als alcoholvrije zone:

  • Albrandswaardsedijk, Poortugaal
  • Winkelcentrum Poortugaal
  • Emmastraat, Poortugaal
  • Winkelcentrum Rhoon
  • Park van Rhoon
  • Winkelcentrum Hof van Portland
  • Omgeving van de scholencampus in Portland

Besluit van het college

In de huidige geldende Algemene Plaatselijke Verordening 2017 is het artikel 2:48 Verboden Drankgebruik opgenomen. Deze regeling houdt in dat het verboden is op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Op het moment dat er een op een bepaalde plaats / omgeving regelmatig problemen ontstaan door het gebruik van alcohol kan het college het gebied / omgeving aanwijzen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken verpakkingen met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Dit verbod geldt uiteraard niet voor terrassen die deel uitmaken van een horecabedrijf of voor een evenement waarbij van gemeentewege op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet toestemming is verleend om op de plaats waar een evenement zich afspeelt alcoholhoudende drank te verstrekken.