Vragen en antwoorden over de Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

In Nederland zijn 26 wetten en honderden regels voor de omgeving waarin we leven. Door al deze wetten en regels is het aanvragen van een vergunning niet altijd makkelijk. Daarom worden de regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet. Met de nieuwe Omgevingswet is er nog maar 1 wet, 1 loket en 1 manier van werken. Dit zijn de voordelen:

 • Eén online loket voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding.
 • In het online Omgevingsloket kunt u zien aan welke regels uw plannen moeten voldoen en of u hiervoor een vergunning nodig heeft.
 • Het aanvragen gaat sneller.
 • Aanvragen voor een vergunning worden in één keer bij alle betrokken overheden getoetst.
 • Er is meer ruimte voor uw ideeën.

Voor de Omgevingswet moeten alle gemeenten een Omgevingsvisie maken. Hierin staan de toekomstplannen van de gemeente. Naast de Omgevingsvisie moet de gemeente ook een omgevingsplan maken. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen.

Nu staan regels over de omgeving waarin we leven in 26 verschillende wetten en honderden regels. Als je een plan hebt, moet je soms in veel wetten kijken. Dat is ingewikkeld. Ook gaan sommige dingen niet samen omdat de regels in de verschillende wetten niet goed op elkaar zijn afgestemd. In de Omgevingswet zijn al deze wetten vereenvoudigd en samengevoegd. Dus over alles wat je buiten ziet (gebouwen, wegen, natuur, groen, water), hoort (geluid) en ruikt is er straks 1 nieuwe wet. Met de Omgevingswet wil de overheid de wetten en regels makkelijker en beter maken. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

Eigenlijk wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Als de gemeente (digitaal) steeds duidelijker maakt wat waar in de gemeente mag en gewenst is, ontstaat er meer ruimte voor initiatief van bewoners en ondernemers. Initiatiefnemers mogen meer zelf hun plannen uitwerken en moeten belanghebbenden daar bij betrekken. De gemeente krijgt een meer adviserende en toetsende rol.

 • In het online Omgevingsloket kunnen inwoners en bedrijven een vergunning aanvragen of een melding doen.
 • Als de provincie en de gemeente betrokken zijn bij een plan, hoeft u nog maar 1 vergunning aan te vragen. De gemeente of de provincie behandelt de aanvraag. De aanvraag is zo sneller afgehandeld.
 • Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen. Om een vergunning te krijgen voor een project in de fysieke leefomgeving, moeten bedrijven vaak onderzoek doen (bijvoorbeeld onderzoeken van de grond). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om de gegevens opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.
 • Wanneer u plannen heeft, moet u daar met de buurt over in gesprek.

Met de nieuwe Omgevingswet is er nog maar 1 wet, 1 loket en 1 manier van werken. Dit zijn de voordelen:

 • Eén Omgevingswet
  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén omgevingsvergunning
  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Binnen 8 weken na aanvraag, in plaats van 26 weken.
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.

Net als bij een verbouwing staat ook nog niet alles meteen op z’n plek. Dat duurt even en het kan ook wel eens fout gaan. Alle losse wetten en regels vallen straks onder één nieuwe wet. Dat is nieuw. Bovendien gaan we (inwoners, ondernemers en overheid) anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn. We gaan ervan uit dat met de Omgevingswet uiteindelijk sneller en betere besluiten worden genomen en dat plannen sneller uitgevoerd kunnen worden.

We willen dat inwoners en ondernemers actief meedenken over ontwikkelingen in de buurt en in Albrandswaard. Dat betekent dat we veel met elkaar in gesprek gaan.

Wanneer u zelf plannen heeft, moet u deze vooraf met buurtbewoners bespreken. Ook ontwikkelaars en andere initiatiefnemers zijn vanaf 2024 verplicht om de buurt bij hun plannen te betrekken. Dit is niet altijd makkelijk. Daarom hebben we een handleiding gemaakt.