Omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente. Hierin staat wat we echt belangrijk vinden. In de omgevingsvisie maken we keuzes voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap, natuur en nog veel meer. De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies van de gemeente

Waarom een Omgevingsvisie?

Iedereen in Albrandswaard wil graag een fijne plek om te wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Hoe ziet die toekomst eruit? Dit komt in grote lijnen in de Omgevingsvisie van Albrandswaard.

Wensen van inwoners en ondernemers

De Omgevingsvisie bestaat voor een deel uit plannen die we al eerder hebben gemaakt. Uiteraard zijn hierin de wensen van inwoners en ondernemers meegenomen. De Omgevingsvisie voor Albrandswaard is nog niet vastgesteld.

Een nieuwe wet

De Omgevingsvisie is er niet zomaar. Ze is het gevolg van een nieuwe wet: de Omgevingswet. De wet geeft bewoners en ondernemers meer ruimte om mee te denken. Bijvoorbeeld als er ideeën zijn voor nieuwe woningen, fietspaden, bedrijventerreinen, horeca of ontwikkeling et cetera.