Gladheidsbestrijding

Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk over de wegen kunt rijden bij gladheid. Daarom strooien wij zout als het gaat vriezen of ijzelt. Soms zetten we sneeuwschuivers in. We maken niet alle wegen schoon. We beginnen in ieder geval altijd met de belangrijke wegen en fietspaden. Strooizout werkt alleen goed als er veel op een weg gereden wordt.

 • Binnen de bebouwde kom.
 • Alle hoofdwegen, doorgaande wegen en doorgaande fietspaden.
 • De wegen naar scholen, verzorgingstehuizen, sportlocaties, metrostations en het marktplein.
 • Het terrein van de brandweerkazerne.

Bekijk de strooiroutes op de strooiroutekaart.

Video: gladheidsbestrijding

In onderstaande video wordt uitgelegd wanneer en waar we strooien.

 • Trottoirs in woonwijken.
 • Schoolpleinen. Dit is aan de scholen zelf. Scholen krijgen voor het begin van het strooiseizoen 25 kg strooizout van ons.
 • Huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verzorgingstehuizen en gezondheidscentra krijgen ook strooizout. Is het strooizout op? Bel ons en bestel nieuw strooizout: (010) 506 11 11.
 • Op wegen buiten de bebouwde kom. Het Waterschap Hollandse Delta zorgt hiervoor.

 • Als er gladheid op de wegen wordt verwacht. Dit noemen we preventief strooien.
 • Als het voor een langere periode glad is.
 • Als de sneeuw blijft liggen.
 • Bij acute gladheid starten we binnen een half uur na melding.
 • Binnen 3 uur zijn de strooiroutes gestrooid. Onvoorziene omstandigheden zijn voorbehouden.

 • Help ook mee en veeg de stoep voor uw huis zelf schoon. Houd bij het vegen goten en rioolputten vrij van sneeuw.
 • Strooi erna waar het nodig is. U kunt geen strooizout ophalen bij de gemeente. Bij de bouwmarkt kunt u strooizout kopen. Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout.

We schuiven sneeuw aan de kant met sneeuwschuivers. Daarna strooien we direct zout op het wegdek. IJzel is moeilijk te bestrijden. Het is vaak nodig om meerdere strooirondes achter elkaar te rijden. Bij sneeuw en ijzel is het vaak niet mogelijk om de gladheid op heel de route binnen 3 uur te bestrijden. In zulke situaties kijken we wat belangrijk is:

 • Het belangrijkst zijn de wegen vanuit de hulpdienstenposten naar grotere wegen.
 • Ook worden de doorgaande fietspaden sneeuwvrij gemaakt en/of gestrooid.
 • Vervolgens worden de hoofdroutes en doorgaande wegen gedaan. Inclusief de voorzieningen die aan deze routes liggen.

Kijk eerst op de overzichtskaart of er al een melding is gedaan.

Is er al melding van gemaakt, dan hoeft u geen melding te doen.
Is er nog geen melding gemaakt, maak dan wel een melding aan.

Doe een melding openbare ruimte

U kunt ons ook bellen via (010) 506 11 11.