Fraude melden

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering, Wmo of jeugdzorg? Dan kunt u (anoniem) online of telefonisch een melding doen. Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Heeft u zelf een uitkering, een Wmo-voorziening of jeugdzorg? Geef een verandering dan altijd op tijd door. Doet u dit niet? En merken wij dit bij een controle? Dan is dat ook fraude. Ook als het per ongeluk is.

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.
(Anoniem) uitkeringsfraude melden
Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.
(Anoniem) vermoeden fraude met zorg melden

Fraude is het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude als:

Bij uitkeringsfraude

 • Iemand inkomsten uit werk of vermogen niet of slechts gedeeltelijk opgeeft.
 • Iemand niet doorgeeft dat hij/zij samenwoont of dat er een wijziging is in de gezinssamenstelling (bijvoorbeeld scheiding of samenwonen).
 • Iemand een vals (post)adres opgeeft waar hij/zij niet echt woont.

Bij zorgfraude

 • Persoonsgebonden budget wordt op een onjuiste manier gebruikt (bewust sturen van verkeerde rekeningen voor bijvoorbeeld zorg die niet verleend is).
 • Onjuist gebruik van Wmo-voorzieningen (bijvoorbeeld een scootmobiel of regiotaxi).
 • Zorgverleners die geen of onvoldoende zorg leveren (partner, familielid of instelling).

Wij gaan zorgvuldig om met uw fraudemelding. Wilt u anoniem blijven? Dan kan dat. Tips worden netjes en vertrouwelijk behandeld. Kiest u er wel voor om uw persoonsgegevens aan ons door te geven? Dan is uw privacy ook altijd verzekerd. We geven uw identiteit nooit door aan de persoon bij wie u fraude vermoedt.

Kunt u dit niet online melden?

Dan kunt u ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen via telefoonnummer (010) 506 11 11.

Let op! Wilt u anoniem de melding doen? Scherm dan uw telefoonnummer af voordat u belt. Via uw telefoonnummer is het namelijk mogelijk om uw gegevens alsnog te achterhalen. U kunt uw telefoonnummer afschermen op de volgende manier:

Voor mobiele telefoon:

 • Open het venster waarin u het telefoonnummer kunt invoeren
 • Toets #31#
 • Toets daarna het telefoonnummer (010) 506 11 11
 • U belt nu eenmalig anoniem

Voor vaste telefoon:

 • Toets *31*
 • Toets daarna het telefoonnummer (010) 506 11 11
 • U belt nu eenmalig anoniem.

U kunt ons ook een brief sturen. Het postadres is:
Gemeente Albrandswaard, Team Fraudemeldingen
Postbus 1000
3160 GA Rhoon.

 • Alle meldingen nemen wij in behandeling.
 • Vanwege geheimhoudingsplicht informeren wij u verder niet over de behandeling van uw melding.