Verzekering voor vrijwilligers

Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers, die actief zijn in verenigingen, bijvoorbeeld de voetbalvereniging. Maar een vrijwilliger kan ook iemand zijn die voorleest op de basisschool of collectant is voor een ‘goede doelen stichting’. Ook iemand die koffie schenkt in een verzorgingstehuis is en vrijwilliger.

Inzet van vrijwilligers is van groot belang voor de samenleving, En omdat vrijwilligers lang niet altijd (voldoende) verzekerd zijn, heeft de gemeente de Vrijwilligerspolis afgesloten bij Centraal Beheer. Met deze Vrijwilligerspolis verzekert de gemeente haar vrijwilligers collectief. Hiermee zijn de risico’s die samengaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afgedekt. En zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk. Ook mantelzorgers vallen onder deze verzekering.

Elke vrijwilliger is verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit:

  • hoe oud u bent
  • welk vrijwilligerswerk of mantelzorg u doet of
  • hoe vaak u dit doet.
  • Ook als u een maatschappelijke stage doet, bent u verzekerd.

De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een ‘vangnet’ verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

Kijk voor meer informatie op de website van Centraal Beheer.

Als u vrijwilliger bent bij de brandweer of politie, bent u niet verzekerd via deze verzekering.
Heeft u schade door iets wat de gemeente heeft gedaan? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen.

Definitie vrijwilliger

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald, of er staat een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de vrijwilligersverzekering. Ze zijn toch meeverzekerd op dezelfde rubrieken als de vrijwilligers vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.

Verzekeringsgebied

Het gebied dat door de verzekering gedekt wordt, het verzekeringsgebied, is heel Nederland.
Sommige grensoverschrijdende activiteiten voor vrijwilligers vallen binnen het verzekeringsgebied (behalve Rampenbestrijding).

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd.

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente.

Heeft de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie waarvoor de vrijwilligersactiviteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering?
Dan is de vrijwilliger via de ‘werkgemeente’ of de vrijwilligersorganisatie verzekerd.

Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, zijn ook verzekerd.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Team Juridische dienstverlening en Verzekeringen via (010) 506 11 11.