Ondersteuning bij werken met een beperking

Heeft u een beperking en kunt en wilt u werken, maar is een gewone baan (nog) niet mogelijk? Dan kunt u ondersteuning krijgen en misschien werken in een aangepaste baan.

In een aangepaste baan verdient u een gewoon salaris. En zijn er aangepaste omstandigheden zoals:

 • extra begeleiding
 • een lager werktempo of
 • een aanpassing van de werkplek

De werkgever krijgt daar vergoedingen voor. Er zijn 2 soorten aangepast werk:

 • Garantiebaan: dit is meestal bij een gewone werkgever.
 • Beschut werk: dit is vaak bij een sociale werkplaats of leerwerkbedrijf. Voor Beschut werk zijn grotere aanpassingen nodig. Dat is meestal in een ‘beschutte omgeving’.

Er zijn een aantal regels om een aangepaste baan te krijgen:

 • U heeft een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.
 • U heeft begeleiding of aanpassing op uw werk nodig.
 • Het lukt u niet om maandelijks het wettelijk minimumloon te verdienen.

U kunt op 2 manieren ondersteuning bij werken met een beperking regelen:

U regelt het zelf

 • Vul bij het UWV het formulier Beoordeling Arbeidsvermogen in.
 • Stuur het formulier op, samen met eventueel aanvullende informatie. Bijvoorbeeld van school of van een arts/psycholoog.

Via de gemeente

 • Bel ons via (010) 506 11 11. Samen kijken we of u een aangepaste baan kunt krijgen.
 • Wij bereiden de beoordelingsaanvraag voor. En we voegen eventueel aanvullende informatie toe, zoals een stageverslag van school, of een diagnose van een arts/psycholoog.
 • Het UWV beoordeelt daarna uw situatie. Dit noemen we een Beoordeling Arbeidsvermogen.

Na uw aanvraag nodigt het UWV u uit voor een gesprek met een arbeidsdeskundige. Soms is extra onderzoek door een psycholoog of arts nodig.

Vindt het UWV dat u in aanmerking komt voor een Garantiebaan? Dan krijgt u een Indicatie Banenafspraak. Ook wordt u opgenomen in het Doelgroepregister.

Vindt het UWV dat u in aanmerking komt voor Beschut werk? Dan krijgt u een positief advies Beschut werk.

Daarna gaan wij samen met u op zoek naar een geschikte werkplek. Hebben wij een geschikte werkplek gevonden? Dan kunt u op proef beginnen bij de werkgever. Als dat goed gaat, ondertekent u een arbeidscontract. U krijgt dan salaris.

Bel ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via (010) 506 11 11.