Beschermd wonen

Heeft u ondersteuning nodig bij het wonen? Wij kunnen dat u geven. We noemen dit ‘beschermd wonen’. U woont dan in een instelling met toezicht en begeleiding. Er zijn dan mensen die opletten of u wel goed voor uzelf zorgt. En die u helpen als dat nodig is. Het doel van beschermd wonen is leren meedoen in de samenleving. Zelfstandig wonen kan in de toekomst vaak wel.

DigiD Logo

Log in met of zonder DigiD. Lees meer over DigiD.

Doe een melding Wmo

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen die op dit moment niet zelfstandig kunnen wonen. Zonder hulp vormen zij mogelijk een gevaar voor zichzelf (verwaarlozing) of voor anderen. Daarom is permanent toezicht en begeleiding nodig.

De klantmanager Wmo kijkt bij uw aanvraag naar verschillende dingen. Bijvoorbeeld naar uw leeftijd, problemen, uw omgeving en personen die u kent en u kunnen helpen.

Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage. Dit hangt af van uw inkomsten. U betaalt deze eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zij berekenen ook de hoogte van de eigen bijdrage. Hoe dat precies zit leest u op de website van het CAK.

Als u wilt weten of u beschermd wonen van de gemeente kunt krijgen, meldt u zich bij het Aanmeldpunt Wmo. De Wmo-klantmanager onderzoekt daarna samen met u welke hulp passend is. Zij zullen u verder helpen bij een eventuele aanvraag bij de centrumgemeente Rotterdam.