Bureau Sociaal Raadslieden

De sociaal raadslieden van de Sociale Basis bieden sociaal-juridische en financieel-juridische dienstverlening. Zij wijzen de weg in het soms ondoorzichtige gebied van wet- en regelgeving. Ze geven informatie en advies over regelingen en voorzieningen m.b.t. inkomen, voorzieningen en toeslagen.

Ook helpen de sociaal raadslieden, waar nodig, bij het aanvragen van voorzieningen en toeslagen. Daarnaast helpen ze inwoners met het invullen van lastige formulieren of het schrijven van brieven en bezwaarschriften. Als het contact tussen inwoners en (overheids)instanties niet goed loopt, kunnen sociaal raadslieden een bemiddelende rol spelen.

De hulp van sociaal raadslieden is kosteloos en alleen bestemd voor inwoners van de gemeente Albrandswaard.

De sociaal raadslieden helpen met vragen en problemen op het gebied van:

  • Uitkeringen en sociale voorzieningen
  • Belastingen / Toeslagen (met uitzondering van het invullen van aangiftebiljetten)
  • Wonen
  • Echtscheiding en andere zaken op het gebied van familierecht
  • Arbeidszaken
  • Studiefinanciering
  • Consumentenzaken
  • Vreemdelingenzaken
  • Voorzieningencheck

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur via de receptie:

De spreekuren zijn middels afspraak op de maandag in de oneven weken van 09.00 tot 12.30 uur op het volgende adres:

Bureau Sociaal Raadslieden
Stationsstraat 4
3161 KP Rhoon

Papieren meebrengen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat u alle formulieren of brieven die op uw vraag betrekking hebben, meeneemt naar het spreekuur.

Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.