Gehandicaptenparkeerplaats

Heeft u een handicap en is er geen of niet genoeg parkeerruimte dichtbij uw huis of werk? Dan kunt u misschien een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken krijgen. Alleen uw voertuig mag op deze plaats geparkeerd staan.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Log in met DigiD.
 • Upload de volgende (gescande) documenten:
  • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
  • kentekenbewijs deel IB of kentekencard
  • uw geldige rijbewijs of dat van de bestuurder (huisgenoot)
  • uw Europese gehandicaptenparkeerkaart, als u die heeft
 • U betaalt direct met iDEAL.

U hoort binnen 8 weken of u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kunt krijgen.

 • U heeft een aantoonbare langdurige loopbeperking waardoor u (ook met hulpmiddelen zoals een rollator, stokken, krukken enzovoorts) niet zelfstandig een afstand van meer dan 50 meter kan lopen.
 • U bent de bestuurder van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig.
 • U heeft geen eigen parkeerruimte bij uw woning en/of werkadres.
 • In de directe omgeving is er geen openbare gehandicaptenparkeerplaats.
 • Er is nu geen of onvoldoende parkeerplek binnen de voor u vastgestelde maximale loopafstand vanaf uw huis of werk. De gemeente beslist of dit het geval is.
 • De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats verstoort de verkeersveiligheid en het gebruik van de weg niet. De gemeente beslist of dit het geval is.
 • U betaalt zelf voor een gehandicaptenparkeerplaats.

 • Aanvraagkosten gehandicaptenparkeerplaats (GPP): € 183,80
 • Vervanging van het kentekenbord of andere veranderingen: € 61,20

Dit zijn de kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. U betaalt deze kosten altijd, ongeacht of we uw aanvraag goedkeuren. De aanvraagkosten betaalt u ook als u verhuist en bij uw nieuwe woning een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wilt.

Geef dit aan ons door via het formulier Wijzig kentekenbord. U logt in met DigiD.

Geef dit aan ons door via het formulier Beëindiging gebruik gehandicaptenparkeerplaats. U logt in met DigiD.

Bel ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via (010) 506 11 11. Of vul het contactformulier in met uw vraag of opmerking.