Bijzondere bijstand voor hoge energiekosten 2022

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen en lukt het u niet om de energierekening te betalen? Heeft u de energietoeslag ontvangen van de gemeente, maar zijn uw kosten nog steeds erg hoog? Vraag dan of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U kunt alleen bijstand aanvragen over de energiekosten van 2022. Dat kan bijvoorbeeld als u de jaarafrekening krijgt of als u de maandkosten niet kunt betalen. Aanvragen kan ook in 2023.

U heeft recht op de bijzondere bijstand voor energiekosten als:

 • u in de gemeente Albrandswaard woont.
 • u een geldig Nederlands identiteitsbewijs( paspoort, NL-identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning) heeft.
 • u een inkomen heeft tot maximaal 150% van de voor u geldende bijstandsnorm, of u neemt deel aan een WSNP- of MSNP-traject of er ligt beslag op uw loon (zie tabel inkomensgrens).
 • u te weinig vermogen heeft om de kosten zelf te betalen (zie tabel vermogensgrens).
 • u heeft in het kalenderjaar 2022 hogere energiekosten door de gestegen energieprijzen.

Bij deze regeling bijzondere bijstand voor hoge energiekosten 2022 mag uw inkomen hoger zijn dan anders. Hieronder is te zien hoe hoog uw inkomen mag zijn.

Netto-inkomen tot 150% van de bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag) per 1 juli 2022

Jongerennormen per maand

 • Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar: € 408,03
 • Gehuwden of samenwonend zonder kinderen beiden jonger dan 21 jaar: € 816,06
 • Gehuwden of samenwonend zonder kinderen waarvan 1 jonger dan 21 jaar, 1 ouder dan 21 jaar: € 1588,56
 • Gehuwden of samenwonend met kinderen, beiden jonger dan 21 jaar: € 1288,28
 • Gehuwden of samenwonend met kinderen waarvan 1 jonger dan 21 jaar en 1 ouder dan 21 jaar: € 2060,78

Normen vanaf 21 jaar per maand

 • Alleenstaande (ouder): € 1652,73
 • Gehuwden of samenwonend: € 2.361,05

Normen pensioengerechtigden per maand

 • Alleenstaande (ouder): € 1.838,51
 • Gehuwden of samenwonend: € 2.490,54

Vermogensgrens

 • Echtpaar / alleenstaande ouder: € 13.010,00
 • Alleenstaande: € 6.505,00

Uitzonderingen

Heeft u een hoger inkomen maar lost u schulden af via een schuldhulptraject of ligt er beslag op uw inkomen? Dan kunt u ook bijzondere bijstand aanvragen voor de hoge energiekosten. Heeft u een hoger inkomen dan kan er een draagkrachtberekening worden gemaakt. Met een draagkrachtberekening bekijken we of u genoeg geld overhoud om uw gezin te onderhouden en om van te leven.

U kunt alleen bijstand aanvragen over de energiekosten van 2022. Dat kan bijvoorbeeld als u de jaarafrekening krijgt of als u de maandkosten niet kunt betalen. Aanvragen kan ook in 2023. Er is een speciaal aanvraagformulier voor ‘bijzondere bijstand energiekosten’. U logt in met uw DigiD. Zo weten wij zeker dat u zelf de aanvraag doet.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

Verplicht toevoegen (zorg dat de bijlagen goed leesbaar zijn en bestandsvorm jpg, png of pdf ):

 • kopie paspoort of ID-bewijs van u en indien van toepassing ook van uw partner (een rijbewijs wordt niet erkend als geldig ID bewijs). Let Op: het is belangrijk dat uw naam, de geldigheidsdatum van uw paspoort of ID bewijs en uw BSN nummer duidelijk te zien zijn. De andere gegevens mag u afschermen. Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs.
 • kopie van de voorkant van uw bankpas. Let op: Alleen uw naam en rekeningnummer moeten hierop duidelijk te zien zijn. Andere gegevens op uw bankpas van u afschermen.
 • bewijzen van uw inkomen:
  • bij loon: meest recente salarisspecificatie of bij wisselende inkomsten salarisspecificaties van de afgelopen 3 maanden.
  • als u ondernemer bent: meest recente aangifte omzetbelasting
  • bij UWV-uitkering: meest recente uitkeringsspecificatie
  • bij pensioen: meest recente pensioenspecificatie
  • bij partner- en/of kinderalimentatie: meest recente bankafschriften waarop de hoogte van de alimentatie vermeld staat
  • bij deelname aan een WSNP- of MSNP-traject of loonbeslag: bewijsstukken
  • bij overige inkomsten: meest recente bankafschriften of bewijzen van deze overige inkomsten
  • bij heffingskortingen: voorlopige teruggave belastingdienst
 • bewijzen van uw vermogen (indien van toepassing):
  • kopieën van bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen van u, uw eventuele partner en uw kinderen tot 18 jaar van de afgelopen maand (Let op: het beginsaldo en eindsaldo dienen zichtbaar te zijn op de bankafschriften)
  • bij eigen koopwoning waarin u niet zelf woont: een kopie hypotheekakte, koopakte en WOZ-beschikking
  • bewijsstukken van waardepapieren (aandelen, obligaties , opties, spaarbewijzen, levensverzekering, lijfrente cryptomunten e.d.)
  • bewijsstukken van bezit van antiek, sieraden en overige bezittingen ( bijvoorbeeld caravan, boot etc.)
  • bewijsstukken van schulden
 • kopie energiecontract en een kopie van de termijnnota’s (brief of mail). Als u in 2022 een jaarrekening ( eindafrekening) heeft ontvangen, dan levert u daar ook een kopie van aan. Bent u student? Dan kunt u deze bijzondere bijstand ook aanvragen als het energiecontract niet op uw naam staat. Bijvoorbeeld omdat de kosten van gas en elektra in de kamerhuur zitten.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het formulier?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp bij invullen formulieren. Wilt u liever uw aanvraag via een papieren formulier doen? Vraag dit dan telefonisch bij ons op. Bel op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 010 506 11 11.

We kijken naar de door u gemaakte kosten over 2022. We vergelijken uw kosten met normen die het Nibud heeft gegeven voor gas en elektriciteit. We halen hier het bedrag van € 1.300,00 voor de ontvangen energietoeslag af. Ook houden we rekening met de energiecompensatie van uw energieleverancier in de maanden november en december. U heeft hiervoor (in de meeste gevallen) 2 keer € 190,00 voor ontvangen. De bijstand is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald.