Vergunning voor aanbieders van deelfietsen en deelscooters

Wilt u als bedrijf (elektrische) deelfietsen of deelscooters aanbieden in Albrandswaard? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. De vergunning vraagt u online aan.

Albrandswaard heeft ruimte voor maximaal 105 stuks:

  • 80 elektrische deelfietsen
  • 25 elektrische deelscooters.
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Om een vergunning te kunnen krijgen, zijn regels vastgesteld waar een aanbieder aan moet voldoen. Hieronder valt bijvoorbeeld een veiligheidsplan, mobiliteitsplan en een monitoringsplan. Hierin moet zijn vastgelegd op welke manier de aanbieder toezicht houdt op de tweewielers in de openbare ruimte en op welke manier bij hinder en overlast wordt gehandhaafd. Daarnaast moet de aanbieder bijvoorbeeld aangeven hoe zij bijdragen aan het veranderen van keuzes voor vervoer van bewoners en werknemers en hoe zij de tweewielers iedere 48 uur over de gemeente gaan verdelen. Het moet voordat men in aanmerking komt voor een vergunning ook duidelijk zijn hoe het gebruik wordt gemonitord, op welke de locaties men de tweewielers wil aanbieden en hoe de verdeling over de gemeente eruit ziet.

Via de knop ‘Aanvragen’ bovenaan vraagt u als bedrijf de vergunning deeltweewielers aan met eHerkenning, betrouwbaarheidsniveau eH3.

Nodig bij uw aanvraag

Om in aanmerking te komen moeten de volgende documenten aangeleverd worden:

  • Recent uittreksel Kamer van Koophandel (<6 maanden)
  • Een ondernemingsplan
  • Een veiligheidsplan
  • Een mobiliteitsplan
  • Een monitoringsplan
  • Een gemeenteplattegrond met daarop weergegeven de locaties en verdeling van de deeltweewielers.

Het maximum per aanbieder is respectievelijk 40 en 25. Er zijn dus per soort tweewieler maximaal 2 vergunningen voor aanbieders beschikbaar.

Op dit moment is er nog 1 vergunning voor deelscooters en 2 vergunningen voor deelfietsen beschikbaar.

Zonder vergunning is het niet toegestaan deeltweewielers aan te bieden in onze gemeente.

Na uw aanvraag, ontvangt u binnen 8 weken een reactie.