Luchtruim gebruiken

Wilt u een luchtvaartuig (zoals een helikopter of paramotor) laten opstijgen of landen buiten een luchthaven? Dan heeft u een ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) nodig. Deze ontheffing vraagt u aan bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

 • Vraag een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. Dit doet u via de DCMR.
 • De DCMR Milieudienst Rijnmond beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.
 • De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.
 • Heeft u de ontheffing gekregen? Voordat u gaat vliegen, moet u dit laten weten aan de Inspectie Leefomgeving en Transport én de gemeente. Doe dit uiterlijk 24 uur van tevoren. Stuur hiervoor een melding naar: meldingtug@ivw.nl én naar apv@albrandswaard.nl.
 • Geef bij uw melding de volgende informatie:
  • voor welk terrein u ontheffing heeft gekregen
  • op welke tijden u gaat vliegen
  • beschrijving van de activiteit

Met drones mag u vanwege de veiligheid niet overal vliegen. Bijvoorbeeld in gebieden rondom vliegvelden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. De luchtverkeersleiding controleert dit gebied niet.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.