Melding (wijziging) leidinggevende / beheerder

Krijgt uw horecabedrijf of slijterij een nieuwe beheerder of leidinggevende? Of gaat er een leidinggevende weg? Dan moet u dit laten wijzigen op uw aanhangsel horeca-vergunning. De horecaondernemer vult het meldingsformulier in en de nieuwe leidinggevende vult een akkoordverklaring in.

eHerkenning logo

In te vullen door horecaondernemer met eHerkenning. Lees meer over eHerkenning.

Bijschrijving aanvragen
DigiD Logo

In te vullen door nieuwe leidinggevende met DigiD. Lees meer over DigiD.

Verklaring leidinggevende

  • Vul het online formulier in.
  • U logt in met eHerkenning.
  • U heeft de persoonsgegevens nodig van de persoon die u bij wilt laten schrijven. Denk hierbij aan voornamen en achternaam, Burgerservicenummer, geboortedatum- en plaats.

Als u meer dan 2 leidinggevenden of beheerders wilt laten bijschrijven, kunt u in plaats van persoonsgegevens ook een persoonslijst meesturen. Zorg ervoor dat alle benodigde persoonsgegevens hierop staan.

De nieuwe beheerder of leidinggevende:

  • is 21 jaar of ouder
  • heeft geen strafblad

De nieuwe beheerder of leidinggevende vult zelf een verklaring leidinggevende in. Hiermee verklaart deze persoon dat diegene akkoord is met de bijschrijving. Voor het invullen heeft u DigiD-inloggegevens nodig.

U betaalt voor een wijziging leidinggevende € 136,90.

  • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw melding. Vanaf dit moment mag de nieuwe persoon optreden als leidinggevende in uw bedrijf.
  • Het afschrift van de ontvangstbevestiging van de melding moet in de zaak aanwezig zijn.
  • Wij toetsen de nieuwe beheerder of leidinggevende op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde persoon niet aan die eisen? Dan mag diegene vanaf het moment dat we u informeren niet meer optreden als beheerder of leidinggevende in uw zaak.
  • De beheerder of leidinggevende moet tijdens de openingstijden in de zaak aanwezig zijn, tenzij u als vereniging gebruik maakt van barvrijwilligers met een IVA-certificaat. De leidinggevende moet dan wel oproepbaar zijn.

Stuur een e-mail aan team APV en Bijzondere wetten via apv@albrandswaard.nl of bel 010 506 11 11.