Alcoholvergunning

Wilt u alcohol schenken en/of verkopen in een horecabedrijf, zoals een café, restaurant of slijterij? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Deze vergunning heeft u ook nodig als u alcohol wilt schenken in een buurtcentrum, sportkantine of verenigingsruimte.

 • Vul het online aanvraagformulier in dat past bij uw situatie: horecaondernemer of verenging/stichting.
 • Log in met eHerkenning.
 • Voor het invullen heeft u onder andere de volgende gegevens nodig:
  • bij natuurlijke personen/eigenaren: BSN, geboortedatum en -plaats, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
  • bij rechtspersoon: gegevens bestuursleden zoals BSN, geboortedatum en -plaats, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
  • gegevens leidinggevenden: BSN, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
  • een plattegrondtekening in schaal 1:500 inclusief afmetingen (pand/lokaliteiten/terras)
  • wanneer van toepassing: het geldende bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’

We kunnen om extra bewijsstukken vragen. Bijvoorbeeld een Melding Activiteitenbesluit en een Veiligheidsplan. Dit gaat over de maatregelen en voorzieningen die u treft om de veiligheid van uw gasten, personeel en bedrijfseigendommen zo goed mogelijk te waarborgen. Vaak staat dit ook in uw bedrijfsplan.

Intakegesprek

Als u een nieuwe horecazaak of vereniging start of u wisselt van eigenaar, dan krijgt u altijd een intakegesprek met medewerkers van team APV en Bijzondere Wetten. Neem de bewijsstukken mee naar dit intakegesprek.

 • De eigenaar en leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder.
 • De alcoholvergunning komt op naam te staan.
 • Niemand die op de alcoholvergunning komt te staan, staat onder curatele of heeft een strafblad.
 • Tijdens openingstijden is in ieder geval 1 leidinggevende aanwezig. Deze persoon moet ook op de vergunning vermeld staan.
 • De eigenaar en alle leidinggevenden hebben een SVh Verklaring Sociale hygiëne.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • Er zijn minstens 2 leidinggevenden met een SVh Verklaring Sociale hygiëne. Zij moeten vermeld staan op de alcoholvergunning.
 • Alle namen van de barvrijwilligers die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) hebben gevolgd, staan op een lijst. Deze lijst is bij de bar beschikbaar.
 • Als u alcohol schenkt, moet er minimaal 1 IVA-geïnstrueerde aanwezig zijn.
 • U moet duidelijk en zichtbaar aangeven op welke tijdstippen u alcohol schenkt en wat de leeftijdsgrens is.
 • De huisregels over alcoholgebruik en verantwoord alcohol schenken staan in het bestuursreglement.
 • Voor verenigingen en stichtingen geldt behalve de Alcoholwet ook de Alcoholverordening van de gemeente.

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw (complete) aanvraag hebben ontvangen of u de vergunning krijgt. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Een alcoholvergunning kost € 313,00.

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, ongeacht of u de vergunning krijgt.

Wilt u de leidinggevende(n) op uw alcoholvergunning wijzigen? Ga dan naar de pagina Melding wijziging leidinggevende/beheerder.

Wilt u een wijziging aan uw inrichting doorgeven? Ga dan naar de pagina Exploitatievergunning.

Als u een aanvraag doet voor uw horecabedrijf, krijgt u een Bibob-onderzoek.

Dit is niet het geval voor verenigingen en stichtingen.