Woo-verzoeken

Op deze pagina vindt u alle Woo-verzoeken. Wilt u ook een Woo-verzoek indienen? Dat kan via de pagina Informatieverzoeken en Woo-verzoeken.

Alle Woo-verzoeken

Beleid voor het vergunnen om aan de lucht te mogen ontgassen

Bij meerdere gemeenten in Nederland, waaronder bij onze gemeente, is met een beroep op de Wet open overheid informatie opgevraagd over het beleid voor het verlenen van vergunningen voor het ontgassen van schepen. Er is gevraagd om: – De zienswijze en beleidskaders aangaande het vergunnen van een eventuele Dampverwerkingsinrichting; – De zienswijze en beleidskaders aangaande het vergunnen van het aan de lucht ontgassen van een schip. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Gesloten overeenkomsten met brandstofverkooppunten

Alle (concept-)contracten, beschikkingen, concessies en/of andere overeenkomsten dan wel afspraken die de gemeente heeft met de brandstofverkooppunten binnen de gemeente zijn opgevraagd. Hieronder vallen ook alle wijzigingen, addenda en verlengingen van de gemaakte afspraken.

Overeenkomst NV BAR Afvalbeheer – BBF

Verzocht is om openbaarmaking van documenten ten aanzien van de totstandkoming van de uitvoering van de overeenkomst tussen de NV BAR Afvalbeheer en BBF, en informatie over overleggen, correspondentie en besluitvorming tijdens het uitvoeren van deze overeenkomst.

Informatie over eventuele bodemverontreiniging

Met een beroep op de Wet open overheid is alle documentatie opgevraagd tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de status van een eventuele bodemverontreiniging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Correspondentie gemeente/Provincie Zuid-Holland over flexwoningen, tijdelijke huisvestiging, sociale woningbouw, asielzoekers en statushouders

Met een beroep op de Wet open overheid is alle correspondentie van de afgelopen 5 jaren tussen de gemeente en Provincie Zuid-Holland opgevraagd over flexwoningen, tijdelijke huisvesting, sociale woningbouw, asielzoekers, statushouders, Oekraïners, huisvestingsbeleid- en opdracht, aanwijzingen, veiligheid en bestuurlijke dwang.

Informatie over permanente markt educatie

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over permanente markt educatie. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over de functies binnen de afdeling juridische zaken en over WOZ-beschikkingen

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de verschillende functies binnen de afdeling juridische zaken en de afdeling WOZ. Ook is informatie opgevraagd over de afgegeven WOZ-beschikkingen. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over bepaling WOZ-waarde

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de correctiepercentages van de volgende factoren bij vaststelling van de WOZ-waarde: kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid, voorzieningenniveau en ligging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Proces en criteria voor de keuze van de locatie(s) flexwoningen

Met een beroep op de Wet open overheid zijn alle documenten opgevraagd die betrekking hebben op het proces tot voorbereiding en totstandkoming van de keuze van de locaties voor flexwoningen binnen de gemeente. Bij de afhandeling van het Woo-verzoek is de gemeente in eerste instantie abusievelijk uitgegaan van een andere vraagstelling. De gemeente heeft dan ook naast het Woo-besluit van 25 juli 2023 het aanvullende Woo-besluit van 10 augustus 2023 genomen.

Informatie over de bouwplannen, de flexwoningen en het bestemmingsplan op locatie Molendijk / Stationstraat

Met een beroep op de Wet open overheid is alle communicatie over de bouwplannen en de flexwoningen voor de locatie Molendijk/Stationstraat opgevraagd. Ook is gevraagd wat de status is van het huidige bestemmingsplan op die locatie en welke eventuele wijzigingen van het bestemmingsplan zijn aangevraagd en/of in de maak zijn.

Integriteitsschendingen

RTL Nieuws verzoekt om informatie over (meldingen van) integriteitsschendingen in de jaren 2020-2022.

Realisatieovereenkomst 2 februari 2016 Albrandswaard-Ontwikkel en Beheermaatschappij Dorpsdijk B.V.

De realisatieovereenkomst die op 2 februari 2016 gesloten is tussen de gemeente Albrandswaard en Ontwikkel en Beheermaatschappij Dorpsdijk B.V. is opgevraagd. In de realisatieovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de voorgenomen ontwikkeling van het gebied gelegen in Rhoon aan de Rijsdijk.

Aantal WMO-vragen ingediend in 2020, 2021 en 2022

Opgevraagd is het aantal WMO-aanvragen in de jaren 2020, 2021 en 2022. Hierbij is ook opgevraagd wanneer de WMO-aanvragen zijn ingediend, of de WMO-aanvragen zijn toe- of afgewezen en wat de reden was van de eventuele afwijzing. Het Woo-verzoek was echter niet via de juiste (elektronische) kanaal ingediend. Het Woo-verzoek wordt daarom niet behandeld.

Priklocatie Hofhoek Albrandswaard

Verzoek tot het inzien van alle documentatie over de Priklocatie Hofhoek in Albrandswaard.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Mail dan naar: webteam@albrandswaard.nl of bel naar (010) 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.