Informatieverzoeken en Woo-verzoeken

Wilt u informatie over de gemeente ontvangen? U kunt hiervoor een informatieverzoek of Woo-verzoek indienen. De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om de overheid transparanter te maken. U kunt via de volgende stappen informatie ontvangen over de gemeente:

 1. Informatie zelf opzoeken
 2. Advies vragen aan de Informatiecontactpersoon
 3. Een informatieverzoek of een Woo-verzoek doen
 4. Een informatieverzoek of Woo-verzoek indienen

Informatie zelf opzoeken

We maken al veel informatie openbaar over ons beleid en uitvoering. Veel daarvan staat op de website van Albrandswaard. U kunt ook zoeken op Overheid.nl of de Woo-index. Dat is snel en makkelijk.

Informatiecontactpersoon

Heeft u speciale informatie nodig? Of weet u niet precies wat u nodig heeft? Wellicht kan de Informatiecontactpersoon u helpen.

Advies vragen aan de Informatiecontactpersoon

De Informatiecontactpersoon geeft u advies of uitleg als u:

 • wilt weten welke informatie bij de gemeente aanwezig is
 • wilt weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente
 • twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek
 • uitleg wilt over hoe u een Woo-verzoek kunt doen

Mail uw vraag naar woo@debedrijfsvoeringspartner.nl. We beantwoorden vragen per e-mail binnen twee werkdagen. Of bel via telefoonnummer (010) 506 11 11. De contactpersoon neemt binnen twee werkdagen contact met u op. In het gesprek vertelt u welke informatie u zoekt en krijgt u advies of uitleg.

Wilt u documenten van de gemeente Albrandswaard en/of De Bedrijfsvoeringspartner ontvangen, dan kunt u of een informatieverzoek of een Woo-verzoek indienen. Wat is het verschil?

Informatieverzoek

Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. De informatie die we u sturen maken we niet openbaar. Voor een informatieverzoek stuurt via het contactformulier met als onderwerp: Informatieverzoek. Of bel via telefoonnummer (010) 506 11 11.

Woo-verzoek

Een Woo-verzoek doet u als :

 • u wilt dat de informatie niet alleen aan u wordt toegezonden, maar ook openbaar gemaakt wordt voor een ieder. De informatie wordt zonder persoonsgegevens aan u toegezonden en gepubliceerd op de website van de gemeente;
 • u informatie wilt die gaat over een taak van de gemeente of over een organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Bedenk vooraf welke soort informatie u wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunnen wij u sneller helpen. Geef ook aan hoe u de informatie wilt ontvangen: digitaal is gratis, op papier kost geld.

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze termijn verlengen met 2 weken. Ook kan het zijn dat wij derden om hun mening vragen over ons voornemen tot het openbaar maken van gegevens die hen betreffen. Hierdoor wordt de behandeltermijn ook verlengd. U wordt hierover geïnformeerd. Wijzen we uw verzoek af? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.


Woo-verzoek indienen kan op de volgende twee manier, via:

 • Het online formulier of
 • Stuur uw brief naar: Gemeente Albrandswaard, t.a.v. de Informatiecontactpersoon, contactpersoon, Postbus1000, 3160 GA Rhoon

Bent u vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan een machtiging toe.

Woo-verzoek via online formulier

Bij het online formulier logt u in met DigiD of eHerkenning.

Woo-verzoek per brief

Stuur uw brief naar: Gemeente Albrandswaard, t.a.v. de Informatiecontactpersoon, contactpersoon, Postbus1000, 3160 GA Rhoon.

 • Schrijf in uw brief: Ik wil een Woo-verzoek doen;
 • Vertel duidelijk welke informatie u openbaar gemaakt wenst te hebben. Vertel ook om welke periode het gaat;
 • Vertel hoe u de informatie wilt ontvangen. Digitaal is gratis, op papier kost geld;
 • Wilt u eerst met iemand praten en in dat gesprek uw Woo-verzoek doen? Dan kunt u contact opnemen met onze Informatiecontactpersoon.

Wij kunnen de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kunnen we u uitnodigen de documenten te komen bekijken.