De gemeente aansprakelijk stellen

Denkt u dat u schade heeft aan uw eigendom(men) of heeft u een ongeval gehad door schuld van de gemeente? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen en om een vergoeding vragen voor de schade.

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Schade melden

Als u verzekerd bent, dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

Bent u niet verzekerd? Dien dan de schadeclaim zelf bij ons in. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U logt in met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf, organisatie). Geef de volgende informatie:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • omschrijving van wat er is gebeurd
 • de plek, datum en het tijdstip
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • bewijs van de schade (foto’s, rekeningen)
 • een verklaring van getuigen, met hun handtekening
 • eventuele verklaringen van specialisten die uw schade bekeken
 • een proces-verbaal van de politie, als u dat heeft

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een schadekenmerk.
 • We kunnen u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan een brief of e-mail. Dit doen we meestal binnen 2 weken.
 • U krijgt bericht als we akkoord zijn met uw melding of als we meer tijd nodig hebben om uw melding te beoordelen. Dit doen we meestal binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is.
 • Als we uw melding accepteren krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
 • Als we uw melding afwijzen krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.