Ongedierte bestrijden

Heeft u ongedierte in of bij uw huis, zoals ratten, muizen en wespen? Dan moet u zelf een bestrijdingsdienst inschakelen. Als gemeente kunnen we u hierover advies geven. Alleen bij extreme overlast, zoals een rattenplaag, nemen we maatregelen.

Kijk op de website van Milieu Centraal voor tips en trucs om ongedierte te voorkomen en te bestrijden.

Doe een melding overlast en vandalisme.

Eikenprocessierups

  • Van mei tot in juli kan de eikenprocessierups voor overlast zorgen.
  • In de openbare ruimte (parken en plantsoenen) bestrijden wij de rups.
  • Heeft u de eikenprocessierups in uw tuin? Bestrijd de rups niet zelf. Laat een deskundig bedrijf dit doen.

Muskusrat of beverrat

Heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Meld dit bij het Meldpunt Muskusrattenbeheer.

Kijk op de pagina Dode dieren ophalen.