Studeren met een beperking (Studietoeslag)

Je kan studietoeslag aanvragen als je studeert en door een ziekte of door een langdurige of blijvende medische beperking niet kan werken naast je studie. Het kan gaan om een fysieke of psychische beperking waarvan je niet binnen 6 maanden hersteld bent.

DigiD Logo

Log in met DigiD.

Studietoeslag aanvragen

Hieronder valt niet:

 • een individuele sociale beperking zoals het bieden van mantelzorg
 • kortdurende beperkingen zoals een gebroken been of een medische ingreep met een hersteltermijn van korter dan 6 maanden
 • beperkingen die wel langdurig of blijvend zijn, maar niet voldoende ernstig waardoor je nog wel in staat bent om naast je studie te werken (bijvoorbeeld milde enkelvoudige) dyslexie, diabetes, slechtziendheid of een milde vorm van astma.

 • Je bent minimaal 15 jaar oud
  • Ben je jonger dan 18 jaar, volg je een mbo-opleiding en ontvang je een studiereisproduct van het DUO dan heb je helaas geen recht op de studietoeslag.
 • Je bent woonachtig in de gemeente
 • Je ontvangt studiefinanciering vanuit de WSF 2000 of een tegemoetkoming scholieren vanuit de WTOS
 • Je hebt een ziekte of een langdurige of blijvende medische handicap waardoor je niet kan werken naast je studie
 • Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering
  • Heb je een aanvraag voor een Wajong-uitkering aangevraagd bij het UWV, wacht dan met indienen van deze aanvraag tot je een besluit hebt ontvangen van het UWV.

Volg je een BBL of een Duale opleiding dan bestaat er geen recht op de studietoeslag. Omdat je betaald werk doet naast je opleiding.

Alimentatie of ouderbijdragen

Ben je jonger dan 18 jaar en ontvang je alimentatie of een bijdragen van je ouders? Dan heeft dit geen invloed op het recht op de studietoeslag. De studietoeslag houdt alleen rekening met inkomsten uit loondienst of als zelfstandigen.

 • Log in met DigiD. Zo weten wij zeker dat je zelf de aanvraag indient.
 • Vul het aanvraagformulier naar waarheid in.
 • Lever alle bewijsstukken aan. Deze kunt u uploaden in het aanvraagformulier:
  • Kopie van een geldig paspoort of ID bewijs (voor- en achterkant) van u. Een rijbewijs telt niet mee ID bewijs. Let op: het is belangrijk dat uw naam, uw BSN-nummer en de geldigheidsdatum duidelijk te zien zijn. De andere gegevens mag u afschermen
  • Kopie beschikking studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS)
  • Kopie stageovereenkomst waar de hoogte van de stagevergoeding op vermeld staat (indien van toepassing)
  • Kopie bankpas waarop uw naam en bankrekeningnummer duidelijk leesbaar zijn. De andere gegevens mag u afschermen.

Goed om te weten

 • Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs).
 • Weet je niet waar je BSN-nummer staat op je paspoort? Bekijk dan de informatie op de website van de Rijksoverheid.
 • Heb je geen DigiD? Dan kan je deze aanvragen via de website van DigiD. Het aanvragen en activeren van DigiD duurt ongeveer 3 werkdagen.
 • Wil je liever je aanvraag doen via een papieren formulier? Vraag dit dan telefonisch bij ons op via telefoonnummer (010) 506 11 11.
 • Heb je moeite met het invullen van formulieren? Of heb je geen idee waar je mogelijk recht op hebt en wat je aan kan vragen? Kijk dan op de pagina Hulp bij invullen formulieren.

De hoogte van de studietoeslag hangt af van jouw leeftijd. In het schema hieronder vind je de hoogte van de studietoeslag per leeftijd terug. De bedragen zijn netto bedragen studietoeslag per maand per januari 2023. De Rijksoverheid past deze bedragen 2 keer per jaar aan.

 • 21-jarigen en ouder: € 328,59
 • 20-jarigen: € 262,87
 • 19-jarigen: € 197,15
 • 18-jarigen: € 164,30
 • 17-jarigen: € 129,79
 • 16-jarigen: € 113,36
 • 15-jarigen: € 98,58

Inkomsten uit werk

Bij elke vorm van inkomen uit werk heb je geen recht op studietoeslag. De hoogte van je inkomen maakt daarbij niet uit. Dit betekent dat je geen studietoeslag meer van ons krijgt. Dit geldt niet als je een stagevergoeding ontvangt tot een maximum van € 181,67 netto per maand.

Werk je in de vakantie(s)? Dan heb je geen recht meer en stoppen wij de studietoeslag. Ga je na je vakantie verder met je studie en stop je met werken? Dan kan je een nieuwe aanvraag voor de studietoeslag bij ons inleveren.

Betaling van de studietoeslag

Wij betalen de studietoeslag door totdat je studie is afgerond en zolang je aan de voorwaarden voldoet.

Om te beoordelen of jij door je ziekte of langdurige of blijvende medische beperking(en) niet kan werken naast je studie vragen wij een onafhankelijk medische advies op.

Als we de aanvraag en alle bewijsstukken ontvangen hebben dan nemen wij binnen 8 weken een besluit op je aanvraag. Deze termijn kan langer worden als wij niet alle stukken van je ontvangen hebben of omdat het medische advies langer duurt.

Ben je het niet eens met de beslissing? Je kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat je de beslissing hebt ontvangen.

Wil je een wijziging doorgeven? Gebruik dan het wijzigingsformulier.

Wij vragen je om in te loggen met DigiD. Zo weten wij zeker dat je zelf de aanvraag indient.