Passend onderwijs

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die bij hen past. In de meeste gevallen is dit een reguliere school, maar het kan ook (tijdelijk) het speciaal onderwijs zijn.

Passend onderwijs betekent dat elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt.

Bij passend onderwijs gaat het er om dat iedere leerling onderwijs en ondersteuning krijgt, passend bij zijn of haar ontwikkeling. Heeft uw kind extra ondersteuning en begeleiding nodig? De school waar u uw kind aanmeldt, onderzoekt of zij uw kind passend onderwijs kunnen geven. De school maakt samen met u een plan, waarin staat wat uw kind nodig heeft aan ondersteuning. Uw kind gaat daarna naar de school waar hij/zij is aangemeld. Of naar een andere school die beter past. De school waar u uw kind aanmeldt is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat dit geregeld wordt (zorgplicht). Voor aanmelding binnen het speciaal onderwijs heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De aanvraag voor deze verklaring gaat via het Samenwerkingsverband uit de regio.

Scholen hebben vanaf 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de school waar u uw kind heeft aangemeld verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Dit gaat in overleg met u en uw kind. Voor de meeste kinderen is dit het reguliere onderwijs. Als het echt nodig is kan een kind naar het speciaal onderwijs. Elke school biedt een basisondersteuning. Welke ondersteuning dit is kunt u vinden op de website van de school. Als er extra ondersteuning nodig is, vraagt de school een consulent van het Samenwerkingsverband om te helpen.

Binnen Albrandswaard, Albrandswaard en Ridderkerk is er een Samenwerkingsverbanden actief voor basisscholen en voortgezet onderwijs. Kijk op de website van samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA voor meer informatie.

Heeft u vragen over passend onderwijs? Stel deze vraag aan de school van uw kind. Als de school geen antwoord heeft op uw vragen kunt u contact opnemen met het wijkteam.