Zaaknummer 633475
Onderwerp Afvalwaterakkoord
Samenvatting In dit bestuursakkoord is afgesproken door de koepelorganisaties, dat het waterschap en de gemeenten moeten samenwerken in de afvalwaterketen "als ware het één bedrijf’.
Beleidsterrein Milieu
Duur 2022 tot 2025
Datum ondertekening 21 december 2022
Partijen
  • Waterschap Hollandse Delta
Bijlagen

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.