Collegebesluiten 26 maart 2024

Vaststelling uitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024
Vastgesteld

Besluit

 1. in te stemmen met het bijgevoegde ‘Uitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024’;
 2. de Uitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024 treden in werking op de eerste dag
  na bekendmaking;
 3. de Uitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024 worden per 1 januari 2025
  ingetrokken;
 4. mandaat te verlenen aan de teammanager Ruimte voor de beoordeling en besluitvorming van de
  aanvragen van buurtideeën.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

RIB – Proces nieuwbouw Julianaschool en uitbreiding Don Boscoschool
Vastgesteld

Besluit

 1. De gemeenteraad te informeren door middel bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Notulen
  Na aanpassing akkoord. (P)

De concept Jaarstukken 2023 Albrandswaard ter controle aan de accountant aan te bieden.
Vastgesteld

Besluit

 1. De concept Jaarstukken 2023 ter controle aan de accountant aan te bieden.

  Notulen
  Conform. (P)

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 02-04-2024