Collegebesluiten 2 april 2024

RIB publicatie prestaties Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond 2023
Vastgesteld

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief en deze aan de raad te versturen.
  Notulen|

  Conform. (P)

RIB bijeenkomst 11 maart 2024 en beantwoording raadsvragen
Vastgesteld

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief en deze aan de raad te verzenden.

  Notulen
  Conform. (P)

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 09-04-2024