Vlaggenprotocol gemeente Albrandswaard

De gemeente Albrandswaard volgt de algemene vlaginstructie die door de minister-president is opgesteld. De huidige algemene vlaginstructie is van 2013.

Vlaggeninstructie voor Rijksgebouwen

De algemene vlaginstructie geldt voor het uitsteken van de nationale vlag van de gebouwen van de Rijksoverheid; de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt provincies, gemeenten en andere overheden zich bij deze vlaginstructie aan te sluiten.

De vlaginstructie maakt onderscheid tussen:

 • Uitgebreid vlaggen (UV): vanaf alle rijksgebouwen. In de gemeente Albrandswaard wordt de vlag gehesen bij het Huis van Albrandswaard, het oude gemeentehuis, de gemeentewerf, bij de kerk in Poortugaal en de kerk in Rhoon.
 • Beperkt vlaggen (BV): alleen vanaf de hoofdgebouwen. In de gemeente Albrandswaard wordt alleen de vlag voor het Huis van Albrandswaard gehesen.

Aanvullend

Bij Dodenherdenking wordt ook gevlagd bij de begraafplaats.

Tijdens de Open Monumentendag worden speciale vlaggen/banners opgehangen bij het kasteel van Rhoon, de kerken in Rhoon en Poortugaal en bij Valckesteyn.

Wanneer hangen de vlaggen uit?

Voor het Huis van Albrandswaard hangt altijd de gemeentevlag. De gemeentevlag wordt vervangen voor de Nederlandse vlag (al dan niet met wimpel) wanneer de vlaginstructie van de rijksoverheid dit bepaalt. Het uitsteken van de vlag gebeurt in principe op onderstaande dagen. Als deze dag op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes.

 • 31 januari (1 februari) – BV – Verjaardag van Prinses Beatrix.
 • 27 april (26 april) – UV – Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander.
 • 4 mei – UV – Nationale dodenherdenking, halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.
 • 5 mei – UV – Nationale Bevrijdingsdag.
 • 17 mei (18 mei) – BV – Verjaardag van Koningin Máxima.
 • 15 augustus (16 augustus) – UV – Formeel einde Tweede Wereldoorlog.
 • 7 december (8 december) – BV – Verjaardag van de Prinses van Oranje.
 • 15 december (16 december) – BV – Koninkrijksdag.

Overige bijzondere gelegenheden

Sinds enige jaren is het een goed gebruik om op speciale dagen een vlag uit te steken voor het Huis van Albrandswaard. Er wordt dan dus beperkt gevlagd. Dit is van toepassing op:

 • Zaterdag week voor Veteranendag op de Albrandswaardse veteranendag: met de veteranenvlag.
 • Laatste zaterdag in juni: Veteranendag, met de veteranenvlag.
 • 11 oktober: Coming Out Day, met de Regenboogvlag.
 • 25 november tot en met 10 december: Orange the world campagne met speciale orange the world vlag.
 • 10 december: Internationale Dag van de Mensenrechten, met de Mensenrechtenvlag.

Bij deze overige bijzondere gelegenheden wordt via de gemeentelijke website aandacht aan het hijsen van de vlag besteed met een foto en artikel, deze worden ook via een persbericht met de lokale media gedeeld.

Bijzondere vlaginstructie

Zijn er bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals een geboorte, huwelijk of overlijden? Dan kan de minister-president een speciale vlaginstructie uitgeven. Dit kan de minister-president ook doen bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld om slachtoffers te herdenken van een (inter)nationale ramp, zoals een natuurramp of oorlogsgeweld.

Wanneer bij een dergelijke bijzondere gebeurtenis geen landelijke vlaginstructie wordt uitgegeven, wordt in de gemeente Albrandswaard niet gevlagd. Het college kan in voorkomende gevallen wel besluiten via een bericht op de gemeentelijke website medeleven te betuigen en dit bericht te verspreiden via de pers, website en social media.

Collegebesluit

Wanneer er andere momenten zijn dan de hierboven genoemde momenten die vragen om extra vlagmomenten, dan neemt het college hierover een besluit. Dan geldt dat er alleen gevlagd wordt als er een besluit van het college ligt.

Vlag met of zonder wimpel, vlag op zondag

 • Op Koningsdag en de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel.
 • Bij alle andere gelegenheden hangt de vlag zonder oranje wimpel uit.
 • Op zondag wordt er in principe in Albrandswaard geen vlag gehesen. Dit is in lijn met het nationale vlagprotocol.

Protocol bij het uithangen van de nationale vlag

Een aantal gebruiken en regels geldt bij het uithangen van de nationale vlag. Zo mag een gehesen vlag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Ook is het de gewoonte dat de vlag niet hangt tussen zonsondergang en zonsopkomst. Blijft de vlag ’s nachts wel hangen? Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.

Buitenlandse, provinciale en gemeentelijke vlaggen

Bij officiële bezoeken waarbij het college van burgemeester en wethouders betrokken is, hangt de gemeente Albrandswaard (afhankelijk van de delegatie) een buitenlandse, provinciale en/of gemeentelijke vlag uit voor het stadhuis. Hierbij geldt het volgende protocol:

 • Als twee of meer vlaggen worden gehesen, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte hangen. Bij twee vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen.
 • Bij drie vlaggen moet de Nederlandse vlag in het midden hangen. Komen de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag? Dan is de opstelling: gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid is, moet de gemeentevlag rechts. Worden ook vlaggen van andere landen gehesen? Dan bepaalt de eerste letter van de landnamen in de Franse taal de volgorde.

Vaststellen en wijzigen vlagprotocol

Het vlaggenprotocol wordt vastgesteld door het college van B&W.