Koninklijke onderscheiding (lintje)

Een koninklijke onderscheiding (een lintje) is een blijk van waardering. De onderscheiding is voor mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan (vrijwilligers)werk bij een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie.

Kent u een inwoner die volgens u een koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar voordragen.

 • De bijdrage van de kandidaat heeft een brede maatschappelijke uitstraling.
 • De kandidaat is langdurig vrijwillig actief voor de samenleving: minimaal 15 onafgebroken jaren.
 • Continuïteit in de verdiensten; er mogen niet teveel ‘gaten’ zitten in de inzet.
 • Het lintje is voor alle verdiensten, deze worden allemaal meegenomen in de aanvraag.
 • De vrijwillige activiteiten zijn niet al afgerond, tenzij zeer kort geleden.
 • Een lintje voor betaald werk kan ook, als de kandidaat daarmee heel veel andere mensen ‘helpt’.
 • Als de kandidaat in loondienst is, verklaart de werkgever schriftelijk dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen het lintje.
 • Bij de aanvraag voegt u minimaal 2 ondersteuningsbrieven toe: ondertekend en liefst op briefpapier van de ondersteunende organisatie.
 • Neem contact op met de coördinator kabinetszaken van de gemeente Albrandswaard, Bianca Jongerius. Zij vertelt u graag over de criteria en legt de procedure uit. U ontvangt van haar ook het voorstelformulier waarmee u iemand kunt voorstellen voor een lintje.
  U kunt Bianca Jongerius bellen op (010) 506 11 11 of mailen naar b.jongerius@albrandswaard.nl.
 • Het voorstelformulier en de ondersteunende verklaringen mailt u naar Bianca Jongerius. Heeft u problemen met het invullen? Dan kunt u met haar een afspraak maken.

Complete aanvraag

Een complete aanvraag omvat:

 • Een volledig en ondertekend voorstelformulier
 • Ondersteunende brieven van alle genoemde ondersteuners op het voorstelformulier.

Uitreiking

Er zijn twee momenten waarop een lintje wordt uitgereikt.

Tijdens de Lintjesregen in april

De meeste koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de ‘lintjesregen’. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.
Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van volgend jaar? Doe dit dan voor 1 juli.

Tijdens bijzondere gelegenheden door het jaar heen

Tijdens de gelegenheid moet de nadruk liggen op de prestatie van de kandidaat, zoals bij een jubileum of afscheid.
Verjaardagen of huwelijksdata komen niet in aanmerking.
De aanmelding voor een koninklijke onderscheiding ontvangen wij graag uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum.