Welkom voor nieuwe Nederlanders

15 december 2023, 16:32
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op vrijdag 15 december kreeg weer een aantal inwoners van Albrandswaard het Nederlanderschap. Dat gebeurde tijdens een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis.

De naturalisatieceremonie is het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. De gemeente organiseert deze ceremonie. De ceremonie vindt enkele malen per jaar plaats in het gemeentehuis. Het is een plechtige bijeenkomst, want de nieuwe Nederlanders leggen tegenover burgemeester Jolanda de Witte de ‘verklaring van verbondenheid’ af, door het zweren van de eed of het uitspreken van de belofte.

In een korte toespraak ging burgemeester De Witte in op de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Door hun naturalisatie laten de ‘nieuwe Nederlanders’ zien dat zij verbonden zijn met de Nederlandse maatschappij, en de rechten en plichten die daar bij horen.

De ceremonie werd afgesloten met de uitreiking van een document waarop staat dat de betrokkene het Nederlanderschap heeft verkregen. De burgemeester reikte dat deze keer uit aan twaalf nieuwe Nederlanders, afkomstig uit Ethiopië, Colombia, Turkije, Pakistan, Syrië, Vietnam, Eritrea, Marokko en Italië.

Naturalisatiedag

Vrijdag 15 december was het ook de landelijke ‘Naturalisatiedag’ of ‘Koninkrijksdag’. Op 24 juni 2005 besloot de ministerraad tot invoering van deze dag. Tot dan toe werd het naturalisatiebesluit per post toegestuurd en was dus niet echt een feestelijke aangelegenheid. Sinds 2006 zijn gemeenten verplicht een ‘Naturalisatiedag’ te organiseren. Er werd landelijk aanvankelijk gekozen voor 24 augustus, de datum waarop in 1815 in Nederland de eerste Grondwet in werking trad. Maar dat was geen gelukkige keuze. De dag valt in de zomervakantie, en dan zijn veel betrokkenen afwezig. De ‘Naturalisatiedag’ wordt daarom sinds 2008 op 15 december gehouden, de datum waarop in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden werd getekend. Het statuut regelt de verhoudingen tussen Nederland en haar overzeese gebieden.