Welkom voor tien nieuwe Nederlanders

29 mei 2024, 16:00

Zeven volwassenen en drie kinderen uit Albrandswaard zijn op woensdag 29 mei officieel Nederlander geworden. De volwassenen legden tijdens de naturalisatieceremonie in het Huis van Albrandswaard de ‘verklaring van verbondenheid’ af. Burgemeester Jolanda de Witte overhandigde de documenten die daarbij horen. Ook ging zij in een korte toespraak in op de betekenis van de Nederlandse nationaliteit.

De naturalisatieceremonie is een officieel moment. De verklaring van verbondenheid hoort daarbij. De nieuwe Nederlanders van zestien jaar of ouder beloven dan de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de verplichtingen van het Nederlandse burger zijn na te komen. Het is de laatste stap om officieel Nederlander te worden.