Vergadering Algemeen bestuur BAR-organisatie 11 juli

30 juni 2023, 09:38

Op dinsdag 11 juli is er een vergadering van het Algemeen bestuur van de BAR-organisatie. De vergadering wordt gehouden in de Van de Wouwzaal in het gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1) en start om 13.30 uur. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag vorige vergadering
  3. Jaarstukken 2022 GR BAR-organisatie
  4. 1e tussenrapportage 2023 GR BAR-organisatie
  5. Aanwijsbesluit werkkostenregeling
  6. Rondvraag en sluiting

De GR BAR-organisatie is een gemeenschappelijke regeling en werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Vergaderstukken

Hieronder kunt u de bijbehorende documenten downloaden en lezen. Deze stukken liggen ook ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Albrandswaard.

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar (010) 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.