Start proef zelfstandig wonen met intensieve(re) zorg

26 maart 2024, 16:38

Woningen waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel met zorg zoals in een verpleeghuis. Die zijn meer en meer nodig in de toekomst. Argos Zorggroep, Woonzorg Nederland en de gemeente Albrandswaard starten een proef met zulke zorg in twee appartementen in de Twee- en Vierspan. De partijen ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst op dinsdag 19 maart.

,,Mensen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Om te zorgen dat dat ook mogelijk blijft, is het nodig om goede zorg bij hen aan huis te bieden”, aldus wethouder Mieke van Ginkel.

Volledig Pakket Thuis

Woningen waar mensen zelfstandig wonen, maar waar dag en nacht zorg kan worden geboden, heten VPT-woningen. VPT staat voor Volledig Pakket Thuis. Dit is een vorm van thuiszorg voor mensen die anders naar een verpleeghuis zouden gaan. Van Ginkel: ,,Met het oog op de vergrijzing en het feit dat er geen verzorgingshuizen meer zijn, is het goed om ons anders te organiseren voor deze groep ouderen.”

Het idee is om rondom verpleegtehuizen VPT-woningen te maken. Want daar is al zorg aanwezig. Het (zorg)personeel kan dan in de toekomst de bewoners van omliggende huizen van zorg voorzien.

Proef

In Albrandswaard start een proef met twee VPT-woningen bij de Twee- en Vierspan. Dit appartementencomplex van Woonzorg Nederland is er voor 55-plussers. Het staat naast Klepperwei, het nieuwste verpleeghuis van Argos Zorggroep. Deze twee partijen willen samenwerken. Van Ginkel: ,,In Klepperwei is al zorg aanwezig vanuit Argos Zorggroep. En het is mogelijk dat Argos Zorggroep ook planbare VPT-zorg levert dichtbij. Dan is het mooi als partijen elkaar vinden.”

Aanpassen

Omdat de appartementen van de Twee- en Vierspan veertig jaar oud zijn, zijn aanpassingen nodig. Woonzorg Nederland heeft in de twee proefwoningen onder andere de badkamer vergroot, schuifdeuren geplaatst en in de keuken lades in plaats van deurtjes gemonteerd.

Toekomst

De komende tijd onderzoeken Argos Zorggroep en Woonzorg Nederland met de gemeente of de plannen haalbaar zijn. Als dit het geval is, is het de hoop om uit te breiden met 20 tot 25 VPT-woningen. Van Ginkel: ,,Het is duidelijk dat we zorg voor ouderen anders moeten inrichten. Ik denk dat dit een mooie stap in de goede richting is.”