Samenscholingsverbod Portland tegen jeugdoverlast verlengd tot en met 27 september 2024

23 januari 2024, 09:59
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente Albrandswaard verlengt het samenscholingsverbod in het gebied rond het winkelcentrum en de scholencampus in Portland tot en met 27 september 2024. Jongeren tot 23 jaar die met drie of meer personen bij elkaar komen en overlast veroorzaken kunnen een boete krijgen. Het samenscholingsverbod is sinds september 2023 ingesteld om een eind te maken aan de hardnekkige overlast in het gebied.

Diverse bekeuringen

Het samenscholingsverbod wordt verlengd omdat de jongerenoverlast op deze locatie nog niet structureel is opgelost. Het samenscholingsverbod blijkt een effectief middel te zijn tegen de overlast en het biedt de politie houvast bij het verrichten van aanhoudingen bij een overtreding. De gemeente onderzoekt welke aanpak nodig is om de overlast blijvend tegen te gaan.

Samenscholingsverbod

Het samenscholingsverbod, dat tot en met 27 september 2024 geldt, is onderdeel van de integrale jeugdaanpak van de gemeente, politie en jongerenwerk. De burgemeester maakt hiervoor gebruik van artikel 2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Het verbod zal worden gehandhaafd tijdens de volgende tijden:

  • Maandag t/m vrijdag van 17.00 uur tot 06.00 uur.
  • Zaterdag en zondag de gehele dag en nacht.
  • Tijdens de voorjaarsvakantie (17 februari tot en met 25 februari 2024), de meivakantie (27 april tot en met 5 mei 2024) en de zomervakantie (13 juli tot en met 25 augustus 2024) de gehele dag en nacht.

Samenscholingsverbod Poortugaal

Op dit moment is er ook een samenscholingsverbod in Poortugaal.