Ontwerpbestemmingsplan Smitshoek 7 in Rhoon

28 september 2023, 11:26
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Smitshoek 7 te Rhoon. Het gaat om het herinrichten van het perceel Smitshoek 7 te Rhoon en het bouwen van 2 nieuwe vrijstaande woningen.

Plan

Slopen bestaande woning en schuur en herinrichten perceel en bouwen van 2 vrijstaande woningen op het perceel Smitshoek 7 te Rhoon.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.)

Dit plan is geen stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van Besluit m.e.r. Daarom is een vormvrije m.e.r. beoordeling niet van toepassing.

Inzage

  • 6 weken van vrijdag 29 september 2023 tot en met donderdag 9 november 2023
  • www.ruimtelijkeplannen.nl planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.BPSmitshoek7-ONT1

Zienswijze

Een belanghebbende kan tegen dit ontwerpbesluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, reactie indienen. Stuur uw schriftelijke (ook mail) gemotiveerd zienswijze binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: de raad van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. Graag onder vermelding van ‘zaaknummer 2023-016017’. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de pagina Ter inzage.

Documenten

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 010 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.