Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jolanda de Witte

9 januari 2024, 10:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Hieronder kunt u de volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jolande de Witte lezen.

Nieuwjaarstoespraak

Dames en heren,

Van harte welkom in het Huis van Albrandswaard. Fijn dat u er bent om samen het jaar 2024 feestelijk in te luiden!

Welkom ook namens alle leden van het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad.

Ik hoop dat u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling hebt gehad. Dat u een goede start heeft kunnen maken met het nieuwe jaar. En dat u heeft kunnen genieten van het samenzijn met familie en vrienden.

De afgelopen jaren kon ik u melden dat de jaarwisseling in Albrandswaard zonder grote incidenten was verlopen. Dat was deze jaarwisseling anders, dat heeft u wellicht ervaren en anders vast via de media meegekregen.

De voorbereidingen voor de jaarwisseling dit jaar waren net zo uitgebreid als andere jaren. We stellen een draaiboek op, brengen hotspot locaties in beeld en zorgen voor extra toezicht en handhaving door naast onze boa’s en politie ook beveiligers in te zetten. Iets wat we al jaren doen op deze manier.

Toch werd het onrustig in Portland en Poortugaal door vuurwerkoverlast, het gooien met vuurwerk en andere vernielingen. Het ging om grote groepen jongeren waarvan het merendeel minderjarig is. Zelfs de ME is twee keer ingezet in Poortugaal om de groep uit elkaar te halen en de orde te herstellen.

Het is onacceptabel wat hier gebeurd is! De jaarwisseling is een feest voor iedereen en dat mag niet door een kleine groep verpest worden.

De overlast en vernielingen hebben grote impact gehad op de omwonenden. Politieagenten, boa’s en andere door ons ingezette beveiligers voelden zich tijdens de jaarwisseling niet veilig en de school zit met vernielingen die moesten worden gerepareerd voordat de school vandaag open ging.

Het feit dat het in andere plekken van Nederland ook onrustig was is geen excuus voor dit vandalisme.

Via deze weg dank ik dan ook onze hulpdiensten dit jaar in het bijzonder omdat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen, voor een veilige jaarwisseling voor ons allemaal.

Ik wil een ieder bedanken die tijdens de jaarwisseling aan het werk is geweest, én degenen bedanken die betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen: brandweer, politie, ambulancedienst, de boa’s , de mensen van de buurtpreventie en de diverse ambtenaren. Met een bijzondere dank aan onze buitendienst die na de jaarwisseling in de hele gemeente heeft opgeruimd.

In april was ik uitgenodigd om een Iftar maaltijd bij te wonen bij een van de statushouders die woont bij ons in Albrandswaard. Het gezin was blij met alle steun die zij hadden gekregen, de gastvrijheid en vriendschap met buren en anderen in onze gemeenschap. Met deze uitnodiging wilden zij hun waardering laten blijken en zij hadden woorden te kort om hun dankbaarheid te tonen.

Vorige maand was ik te gast bij de veertig Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen in een voormalig bedrijfspand aan de Kleidijk. Zij hadden een etentje georganiseerd voor de buren en andere mensen die hun geholpen hebben. Ook daar trof ik dankbaarheid aan voor alle steun en support die zij in onze gemeente hebben mogen ontvangen van inwoners, vrijwilligers noem maar op. Dat geeft mij een warm en trots gevoel. Dat is ook Albrandswaard!

In 2023 organiseerden we een bijeenkomst voor ouderen over financiële digitale veiligheid. Circa 300 mensen meldden zich aan.

We organiseerden ook een bijeenkomst voor jongeren over sociale weerbaarheid. Hoe ga je om met social media en sociale druk.

We gaan er soms iets te snel vanuit dat iedereen wel voor zichzelf kan opkomen en voor zichzelf kan zorgen. Maar we kunnen allemaal in een situatie terechtkomen dat die vanzelfsprekendheid er even niet meer is. Dat je je minder weerbaar voelt. Dat je even niet om kunt gaan met de omstandigheden omdat de zekerheden onder je voeten vandaan zijn weggeslagen.

Dat kan in ieders leven voorkomen. Je hebt zorgen over financiën, over je werk, over relaties of je wordt geconfronteerd met ziekte of het verlies van een dierbare.

Wie het vertrouwen heeft om te kunnen gaan met tegenslag en het eigen leven kan inrichten, kan ook met anderen in gesprek gaan en naar de ander luisteren. Wie weet dat hij/zij er niet alleen voor staat blijft zich verbonden voelen met onze samenleving.

Want samenleven is naar elkaar omkijken, naar elkaar luisteren en juist bij moeilijke en conflictrijke situaties met elkaar van gedachten wisselen. Samenleven is interesse hebben in elkaar en weten dat we er niet alleen voor staan.

Alleen dan kunnen we weg komen van polarisering, van verschillende groepen mensen die elkaar niet begrijpen en niet naar elkaar willen luisteren.

De weerbaarheid van de democratie wordt anno 2024 danig op de proef gesteld.

Een weerbare democratie, ook de lokale democratie, dient en beschermt de samenleving als geheel, dus niet enkel het belang van één groep ten koste van anderen.

We hebben een verkozen gemeentebestuur dat een afspiegeling is van onze samenleving en wiens verantwoordelijkheid het is de verschillende belangen goed te kunnen wegen bij hun besluiten. En dat zijn soms complexe besluiten met veel belanghebbenden. Besluiten nemen over het Hof van Poortugaal, sportcomplex de Omloop, het bouwen van woningen voor wie dan ook. Permanent of via flexwoningen, het blijft lastig voor iedereen. De verbinding behouden, ook als je het niet met elkaar eens bent, dat is de kunst en de opdracht.

Er speelt veel in ons land en in onze gemeente en het is lastig een oordeel te vormen over hoe het nu precies zit.

Ik doe de oproep dat iedereen verder kijkt dan standpunten en krantenkoppen. Maar daadwerkelijk probeert te begrijpen wat er speelt.

Dat hebben wij als samenleving nodig. Een samenleving die steeds, ook wanneer het moeilijk wordt en de standpunten ver uiteen liggen, de gelegenheid biedt tot gedachtewisseling tussen burgers, bestuurders en professionals om samen te komen tot dat wat recht doet aan wat er speelt.

Wat mij betreft maken we met elkaar in het nieuwe jaar werk van een weerbare samenleving, investeren we daarin en in elkaar. Dat we de mensen helpen die onze steun nodig hebben. Zoals ouderen, die gediend zijn met weerbaarheid tegen digitale bedreigingen. En jongeren, die zich staande willen houden in een wereld vol digitale verleidingen en sociale druk. En vluchtelingen uit welk land dan ook afkomstig, die huis en haard hebben moeten achter laten. Dat we er zijn voor elkaar als het nodig is.

Beste mensen,

Ik zie uit naar 2024. We gaan dit nieuwe jaar in met een eigen gemeentelijke organisatie en we hebben afscheid genomen van de oorspronkelijke BAR organisatie. Wel werken we nog samen met Ridderkerk en de Bedrijfsvoeringspartner voor de met name ondersteunende taken.

We zijn vanochtend het nieuwe jaar gestart met alle medewerkers van onze nieuwe organisatie. Ik ben trots op het enthousiasme van deze mensen waarmee zij dit nieuwe jaar beginnen en klaar staan om de nieuwe organisatie tot een groot succes te maken. U, onze inwoners en ondernemers, kunnen er op rekenen dat we u optimaal van dienst willen zijn.

Laten we in het nieuwe jaar het beste uit onszelf en elkaar halen. Laten we omzien naar de mensen die onze steun nodig hebben.

En met elkaar in gesprek blijven, juist en vooral op de momenten dat het moeilijk wordt.

Ik wens u een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2024 toe.

Dank u wel.