Meer ruimte voor onderwijs én uitbreiding Don Boscoschool

19 december 2023, 09:42

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft maandag 18 december ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan onderwijs en kinderopvang (IHP) én met de uitbreiding van de Don Boscoschool op de oude Veerhuyslocatie.

Wethouder Onderwijshuisvesting Mieke van Ginkel: “Ik ben ontzettend blij met deze twee besluiten. Nu kunnen we aan de slag met het maken van plannen voor extra onderwijsruimte én toekomstbestendige gebouwen. En met de uitbreiding van de Don Boscoschool krijgen deze leerlingen meer passende ruimte voor onderwijs, in duurzame frisse lokalen waar voor iedereen plek is.”

Plannen maken voor de toekomst

In Albrandswaard is meer ruimte nodig voor onderwijs. Ook zijn meerdere gebouwen verouderd. Nu het besluit genomen is kunnen er plannen worden gemaakt voor extra onderwijsruimte én het toekomstbestendig maken van bestaande gebouwen. Om tot goede plannen te komen, werkt de gemeente samen met schoolbesturen en kinderopvangcentra. Belangrijke aandachtspunten zijn het creëren van integrale kindcentra, duurzaamheid en het binnenklimaat. Albrandswaard telt acht basisscholen, verdeeld over tien schoolgebouwen. De komende jaren wordt een stijging van het aantal leerlingen verwacht in Rhoon en Poortugaal. In Portland is de verwachting dat het aantal basisschoolkinderen afneemt.

Prioriteit Don Bosco

De Don Boscoschool kampt al jaren met een ruimtetekort. Het aantal leerlingen groeit, maar er is geen ruimte meer binnen de school aan de Havendam. Er zijn twee noodlokalen geplaatst, terwijl de verwachting is dat er minstens zes nodig zijn tot 2030. De gemeenteraad is daarom akkoord met een uitbreiding van de school op de plek van het door brand verwoeste Veerhuys aan de Dorpsdijk.

Wethouder Van Ginkel: “De gemeente heeft een wettelijke plicht om te zorgen voor passende onderwijshuisvesting. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen genoeg ruimte hebben op school om zich te kunnen ontwikkelen, te leren en te ontdekken. De Veerhuyslocatie is nu beschikbaar en we kunnen snel aan de slag met het uitwerken van de vervolgstappen.”

Best mogelijke locatie

Deze locatie heeft ook de voorkeur van het schoolbestuur. Uit onderzoeken van de gemeente blijkt ook dat dit een goede plek is voor uitbreiding van de school. Er blijft na nieuwbouw genoeg speelruimte over en er is parkeergelegenheid bij de kerk. Het kerkbestuur van de katholieke Sint-Willibrorduskerk, van wie het terrein is, heeft laten weten het stuk grond aan de gemeente te willen verkopen.