Herontwikkeling Poortugaal West stap verder

9 maart 2023, 11:45

Op 9 maart hebben Jacques Reniers, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Poortugaal (WBV Poortugaal) en wethouder Wonen Richard Polder, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van Poortugaal West. In de overeenkomst staan de afspraken tussen de woningbouwvereniging en de gemeente Albrandswaard over vernieuwing van de Schutskooiwijk en de ontwikkeling van de naastgelegen grond.

151 sociale woningen

De Schutskooiwijk in Poortugaal-West is gebouwd in de jaren ’50 en toe aan vernieuwing. Nu de gemeente en de WBV Poortugaal samen optrekken, is het mogelijk om bij de herontwikkeling ook de gemeentelijke gronden van Poortugaal-West mee te nemen in de plannen. Dit houdt concreet in dat naast de sloop en herbouw van de 108 sociale huurwoningen, ook minimaal 240 woningen terugkomen, waarvan 151 sociaal. Bij de planvorming is rekening gehouden met verschillende doelgroepen, zoals starters, ouderen en gezinnen. Er is gekeken naar een combinatie van zowel hoog- als laagbouw, een mix van eengezinswoningen, maisonnettes en appartementen. De sociale woningen zullen in eigendom van WBV Poortugaal zijn.

Meer woningen en meer groen

Richard Polder, wethouder Wonen: ‘Deze samenwerking is een mooie stap richting een verdere invulling van de locatie Schutskooiwijk/Poortugaal-West. Hiermee zorgen we voor een groter bestand aan sociale huurwoningen in Albrandswaard, en hebben we in de plannen rekening gehouden met het toevoegen van extra groen om te komen tot een klimaatbestendige wijk.’

‘Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst rond de Schutskooiwijk hebben WBV Poortugaal en de gemeente weer een belangrijke stap gezet naar het realiseren van circa 250 nieuwe woningen voor Poortugaal. We gaan nu gezamenlijk hard aan het werk met de stedenbouwkundige invulling van de nieuwe wijk’, aldus directeur-bestuurder Jacques Reniers.