Buurtactie in december een groot succes

24 januari 2024, 11:00

In december komen buren vaak samen om de feestdagen te vieren. De gemeente heeft afgelopen periode hierop ingespeeld door met een kleine financiële bijdrage het gemeenschapsgevoel te stimuleren. Ruim 25 initiatieven hebben hier in december gebruik van gemaakt.

Scholen organiseerden bijvoorbeeld een kerstmarkt voor buurtbewoners of een optreden van de schoolkinderen. Daarnaast waren er buren die elkaar hielpen met het versieren van straten en pleinen. Of de buren hadden een gezamenlijke maaltijd waarbij iedereen iets te eten meebracht.

Dit soort initiatieven versterken de band tussen buren en creëren een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid tijdens de feestdagen. Deze momenten brengen de diversiteit binnen de buurt ook mooi in beeld.

Heeft u een leuk idee?

Ook dit jaar zijn er weer verschillende momenten waarop inwoners een beroep kunnen doen op een kleine financiële bijdrage. Kunt u niet wachten en heeft u al een leuk idee voor uw buurt? Stuur dan uw vraag of idee naar de wijkregisseurs Burçin Korkmaz of Richard van Vliet via het mailadres wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl.