6 november 2023: Raadsvergadering

3 november 2023, 12:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 6 november 2023 om 20.00 uur is er een raadsvergadering. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

  • Spreekrecht
  • Vragenhalfuur
  • Vaststelling verslag openbare raadsvergadering 2 oktober 2023
  • Ingekomen stukken
  • Zienswijze 2e begrotingswijziging op 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
  • Stedin toetreding staat en aandelenemissie
  • 1e Begrotingswijziging 2024 Albrandswaard
  • 2e Tussenrapportage 2023 Albrandswaard
  • Programmabegroting 2024-2027 Albrandswaard

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering ook live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.