5 februari 2024: Raadsvergadering

2 februari 2024, 13:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 5 februari 2024 om 20.00 uur is er een raadsvergadering. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

 • Afscheid raadslid J.W.H. Scharink (fractie GL/PvdA)
 • Toelating nieuw raadslid
 • Beëdiging nieuw raadslid
 • Spreekrecht
 • Vragenhalfuur
 • Vaststelling verslag openbare raadsvergadering 15 december 2023
 • Ingekomen stukken
 • Benoeming burgerlid J.J. van den Berg
 • Financiële verordening 2024
 • Verordening Re-integratie, loonkostensubsidie en tegenprestatie 2023
 • Delegatiebesluit trouwlocatie
 • Behandelwijze burgerinitiatief glasvezel buitengebied
 • Wonen Welzijn Zorg Visie
 • Meerjaren onderhoudsplan 2023-2037 en investeringen zwembad Albrandswaard

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering ook live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.